[2023] Krachtig nachtgebed voor familie, mezelf en vrienden - plumcious (2023)

Na de stress en de eindeloze activiteiten van de dag waarmee we werden geconfronteerd; de nacht is een periode om op adem te komen en ons klaar te maken voor de komende dag. Terwijl je je lichaam laat rusten en je ziel verfrist, wordt er ook verwacht dat je voor het slapen gaan in contact komt met je maker in gebed; ten eerste om je dankbaarheid te tonen aan God voor deze dag, en aan familie, vrienden en geliefden.

59 Afstudeercitaten

59 Afstudeercitaten

Hier in dit bericht hebben we een krachtig nachtgebed voor je familie, jezelf en vrienden.

De bijbel spoorde ons aan om niet onwetend te zijn over de plannen van de duivel; daarom, Voordat we naar bed gaan en onze ogen sluiten in de slaap, zal het bidden voor het slapengaan helpen om het kwaad van de nacht te bestrijden. Natuurlijk zet de duivel zich nog steeds in om 's nachts onkruid tussen de tarwe te zaaien. Dus om hem weg te houden, is gebed voor het slapengaan noodzakelijk.

Ondertussen mogen we, ongeacht hoeveel kwaad de duivel voor de nacht tegen ons had gepland, geen angst koesteren; omdat God ons niet de geest van angst heeft gegeven, maar van macht, liefde en gezond verstand. Dus voor het geval je je realiseert dat je doodsbang bent als de nacht nadert, kan het doen van een eenvoudig nachtgebed voor bescherming tijdens het slapen helpen om dergelijke angst te overwinnen en je de zoete slaap te geven waar je altijd al naar verlangde.

Vriend, met geloof in je hart, als je een van deze krachtige nachtgebeden voor het gezin doet, kun je er zeker van zijn dat zijn engelen je op hun hoede zullen zijn, je zullen beschermen, je sterken en je inspireren voor de reis van het leven in je dromen.

Verwant bericht: Schriftteksten om te gebruiken tijdens het gebed

Inhoud

  1. Bijbelverzen voor nachtgebed
  2. Bijbeltekst over rustig slapen
  3. Krachtig nachtgebed voor het gezin
  4. Krachtig nachtgebed voor gezinsbescherming
  5. Gebed om bescherming tijdens het slapen
  6. Gebed voor slaap en angst
  7. Bedtijdgebeden voor koppels
  8. Gebed voor gemoedsrust en slaap
  9. Nachtgebed voor mijn man

Bijbelverzen voor nachtgebed

De bijbel maakte het duidelijk in 1 Johannes 5:14: "Dit is het vertrouwen dat we hebben om tot God te naderen: dat als we iets vragen in overeenstemming met zijn wil, hij ons hoort." Dit houdt in dat we zeker zijn van antwoorden op gebeden als we bidden in overeenstemming met de wil van God. En natuurlijk kun je er zeker van zijn dat je bidt in overeenstemming met de wil van God, door te bidden met het woord van God.

Hieronder staan ​​7 krachtige bijbelverzen voor nachtgebeden om oorlog te voeren met de vijand, en kunnen worden gebruikt om met God te communiceren voordat je gaat slapen.

Bidden met geschriften roept de aanwezigheid van de Heer op en zorgt ervoor dat onze gebeden snel worden beantwoord.

1.Ik zal me zowel in vrede neerleggen als slapen: want U, Heer, laat me alleen in veiligheid wonen. Psalm 4:8

2.Wanneer u neerligt, zult u niet bang zijn: ja, u zult neerliggen en uw slaap zal zoet zijn. Spreuken 3:24

3.Maar Gij, o Heer, zijt een schild voor mij; mijn glorie, en de lifter van mijn hoofd. Psalm 3:3

4.Ik legde me neer en sliep; ik werd wakker; want de Heer steunde mij. Psalm 3:5

5.Ik zal niet bang zijn voor tienduizenden mensen, die zich rondom tegen mij hebben verzet. Psalm 3:6

6.Ik zal van de Heer zeggen: Hij is mijn toevlucht en mijn vesting: mijn God; op hem zal ik vertrouwen. (Psalm 91:2)

7.Gij zult niet bang zijn voor de verschrikking van de nacht; noch voor de pijl die overdag vliegt; Noch voor de pest die in de duisternis wandelt; noch voor de vernietiging die op de middag verspilt. (Psalm 91:5-6).

Amen!

Verwant bericht: Gebedslijst Ideeën

Bijbeltekst over rustig slapen

Mijn gebed voor jou is dat Zijn vrede als een rivier je ziel mag vullen, elke keer weer, in Jezus 'naam.

De vijand wil niet dat we vrede hebben. Zijn verlangen is dat we af en toe last zullen hebben. Soms neemt deze angst 's nachts toe en kan het ons zelfs belemmeren om een ​​goede nachtrust te krijgen.

Als je echter door geloof deze bijbelverzen over vredig slapen kunt reciteren en een krachtig nachtgebed voor het gezin kunt doen, kun je het leger van de hemel inzetten tegen het wapen van de vijand.

1.Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtaardig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:28-30)

2.Als je gaat liggen, zul je niet bang zijn, als je gaat liggen, zal je slaap zoet zijn. (Spreuken 3:24)

3.De Heer zal u bewaren voor alle kwaad: hij zal uw ziel bewaren. (Psalm 121: 4-7)

4.En mijn volk zal wonen in een vredige woning, en in veilige woningen, en in stille rustplaatsen. (Jesaja 32:17)

5.En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. (Filippenzen 4:17)

6.Vrede laat ik je na, mijn vrede geef ik je. Ik geef je niet zoals de wereld geeft. Laat uw hart niet verontrust worden en wees niet bang. (Johannes 14:27)

7.De HERE geeft zijn volk kracht; de HERE zegent zijn volk met vrede. (Psalm 29:11)

8.Als ik bang ben, vertrouw ik op jou. (Psalm 56:3)

9.God is onze toevlucht en kracht, een altijd aanwezige hulp in moeilijkheden, daarom zullen we niet bang zijn... Wees stil en weet dat ik God ben... de Almachtige Heer is met ons. (Psalm 46:1-2, 10-11)

10.... want hij geeft aan zijn geliefde slaap. (Psalm 127:2)

Amen!

Verwant bericht: Wondergebeden die snel werken

Krachtig nachtgebed voor het gezin

Het vurige gebed van een rechtvaardige helpt veel! Voordat je 's avonds gaat slapen, is het heel goed om te bidden; hoe zwak of moe je ook bent. Zorg er altijd voor dat je enkele woorden van gebeden tot de Heer fluistert. En het hoeft geen lang gebed te zijn. het kan kort en eenvoudig worden gehouden.

Deze eenvoudige en krachtige nachtgebeden voor het gezin zijn gevuld met het woord van God, dat kan worden gebruikt om het kwaad tijdens het slapengaan af te wenden.

Dank u, Heer, want de dag is de dag die u hebt gemaakt. Bedankt voor de activiteiten en voor hoe ver je ons hebt geholpen om door de problemen van de dag heen te zeilen. Bedankt voor de veiligheid en bescherming vandaag, bedankt voor de voorziening, bedankt voor alles heer! Ik ben dankbaar. Alle lof op uw naam voor het behaalde succes.

O Heer, ik weet dat de teleurstelling die we gedurende de dag tegenkomen uiteindelijk in de komende dagen ten goede zal komen, omdat ik weet dat we niet kunnen worden benadeeld.

Vader Heer, ik vertrouw onze bedtijd in uw handen toe, we weigeren ons zorgen te maken, en dus slapen we als een baby, en u zult ons de kracht geven om wakker te worden als een reus.

Ik bedek onze bedtijd met het bloed van Jezus, mijn dierbaren worden beschermd in Jezus 'naam. Ik slaap goed en word goed wakker, in Jezus 'naam.

Dank u, Heer, voor de zekerheid van veiligheid in onze slaap. We gaan in vrede liggen en slapen; voor u, o Heer, heeft onze woning in uw veiligheid gemaakt. Ik vertrouw op jou dat geen kwaad mijn familie en mij zal overkomen, terwijl we vannacht slapen.

Heer Jezus, leid en bescherm ons alstublieft, zelfs als we slapen. Leer ons uw paden en maak onze dromen op één lijn. Laat uw engelen ons vanavond bezoeken in de naam van Jezus.

Amen!

Verwant bericht:Een krachtig gebedsleven ontwikkelen

Krachtig nachtgebed voor gezinsbescherming

Terwijl we slapen, hebben we bescherming nodig, niet alleen vanwege onze onveilige omgeving, maar ook om te worden beschermd tegen de listen van de duivel in onze dromen.

Krachtig nachtgebed voor gezinsbescherming is onze beste keuze voor gegarandeerde bescherming tegen elke vorm van fysiek of spiritueel kwaad 's nachts.

Terwijl je deze gebeden met geloof in je hart uitspreekt, kun je zonder angst voor het kwaad op je bed gaan liggen.

Dank u, Heer, voor vandaag. Ik ben dankbaar dat ik ons ​​behoed heb voor elk kwaad van de vijand.

Oh heer, u bent de Almachtige. Met jou, aan onze zijde, kan geen kwaad mij en mijn huishouden overkomen; want als de Heer met ons is, kan niemand met succes tegen ons zijn.

Vanavond, terwijl we ons hoofd in slaap leggen, vragen we dat uw engel de leiding neemt over deze omgeving, ons bewaart en behoedt voor elke vorm van kwaad.

Volgens uw woord: "Laat niemand mij storen, want ik draag het merkteken van de Heer Jezus Christus op mijn lichaam". Ik word beschermd door het hoogste, daarom vrees ik geen kwaad.

Ik besluit dat er geen kwaad in de buurt van onze woning mag komen. We slapen met de zekerheid dat je engelen de leiding over ons hebben op al mijn manieren, inclusief onze dromen.

Ik breek elke kwade pijl die de vijand van plan is om op mij en mijn huishouden te schieten. Ik verklaar dat we onoverwinnelijk zijn en zowe zijn meer dan een overwinnaar.

In Jezus' naam bid ik.

Amen!

Verwant bericht: Zeer effectieve geloofsbevestigingen

Gebed om bescherming tijdens het slapen

Veel mensen worden hierdoor bang voor het slapen gaande angst voor nachtmerries. Soms kunnen ze zich zorgen maken over wat er zal gebeuren als ze slapen vanwege de aard van hun omgeving. Maar de Heer heeft ons veiligheid verzekerd, wat we ook doormaken. Het enige wat we hoeven te doen, is door geloof in te spelen op Zijn belofte.

De bijbel zegt: “Dit is het vertrouwen dat we in hem hebben; dat alles wat we in geloof vragen, we het zullen ontvangen”. Hier zijn enkele gebeden voor bescherming tijdens het slapen.

Want hij zal zijn engelen de leiding over mij geven. Almachtige Vader, laat uw engelen over mij en mijn familie waken terwijl we vannacht slapen, we bedekken ons met het bloed van Jezus, onze omgeving wordt omringd door de atmosfeer van Jezus. We zijn hemels verdedigd.

Vader, ik dank u voor de dag en uw bescherming voor mij en mijn dierbaren.

U belooft ons te behoeden voor de pijl die overdag vliegt, en voor de verschrikking van de nacht. Ik geloof in uw beloften en ik weet dat u geen God bent die kan liegen. Daarom, terwijl ik nu slaap, verklaar ik mezelf beschermd.

Ik doorweek mezelf met het bloed van Jezus. Ik doorweek mijn omgeving met het bloed van Jezus. Ik ben beschermd tegen elke verschrikking van de nacht en tegen de pest die in de nacht rondloopt. Ik ben beschermd tegen alle kwaad omdat ik van het hoogste mijn toevlucht heb gemaakt.

Onder de schaduw van de almachtige; Ik leg mijn ziel en lichaam neer deze nacht. Ik ben beschermd tegen alle slechte gebeurtenissen. De bovendorpel, pilaren, muren van dit huis dragen het vuur van de Heilige Geest. Terwijl ik slaap, slaap ik niet tot de dood, noch tot ziekte of beproevingen, maar van vrede in Jezus 'naam.

Uw woord zegt: "Want hij geeft zijn geliefde slaap". Vader, in de naam van Jezus, ik slaap onder uw bescherming, onder uw hoede, want u hebt uw engelen de leiding over mij gegeven. Ik slaap en word vredig wakker in Jezus 'naam.

Amen!

Verwant bericht: Profetische gebeden en verklaringen

Gebed voor slaap en angst

Er zijn dagen of nachten dat verschillende enge gedachten onze geest vullen; onze angsten lijken zo groot, dat ze ons wakker houden. Wanneer zulke verschillende gedachten ronddwarrelen en de geest van streek raakt; het enige wat we hoeven te doen is Gods woord in daden om te zetten, door enkele profetische vredesverklaringen af ​​te leggen.

Misschien moet je jezelf er nog eens aan herinneren dat God ons niet de geest van angst heeft gegeven, maar van gezond verstand; en verkondig de vrede van de Heer met u, in u en rondom u. Terwijl je dit doet, zul je de kracht achter je woorden zien en beginneneen soort rust ervarendat gaat begrip te boven.

Daarom zijn in dit bericht enkele gebeden voor slaap en angst opgenomen.

Oh heer, ik ben vanavond zo vervuld van angst en zorgen. Ik weet niet hoe ik moet bidden, maar ik bid, laat uw geest voor mij pleiten en mijn hart vullen met uw aanwezigheid, Heer.

Volgens Filippenzen 4:6 zei u, dat wij onze smeekbeden aan u bekend moesten maken. Ik bid in de naam van Jezus dat u mijn slaap zegent met de vrede die alle menselijk begrip te boven gaat.

Mijn God! Neem elke geest van angst of angst uit mijn slaap weg. Help me om te genieten van een diepe en zoete slaap; terwijl ik slaap als een baby en opsta als een reus.

Vader Heer, terwijl ik vannacht slaap; laat me slapen met vrede in mijn hoofd. Geweld zal niet worden gevonden in mijn slaap, in mijn leven en mijn huis, in Jezus 'naam.

Ik wandel in het vertrouwen van uw woord dat zegt: "Mijn vrede laat ik met u". Ik weiger me zorgen te maken, ik heb je vrede in overvloed.

De almachtige Heer zal mij overal vrede geven. Ik bid in de naam van Jezus, vrede terwijl ik nu slaap en in mijn dromen.

Ik besluit vrede, wees stil! Elke vorm van nachtmerrie, verklaar ik, Vrede in de naam van Jezus.

Amen!

Verwant bericht: Krachtige gebeden voor familie en vrienden

Bedtijdgebeden voor koppels

Want twee zullen één worden, zegt de heer. Er is zoveel kracht als koppels hun handen bij elkaar houden en bidden. Het gaat een lange weg, er is een gezegde dat zegt; "Praying Couple blijft bij elkaar", en het zijn ook winnende koppels. Probeer altijd uw partner te betrekken bij het gebed; zelfs als je nog niet getrouwd bent, maar in verkering, tijd creëren om samen te bidden verstevigt je relatie en bevordert je eenheid.,

Echtparen zouden samen moeten bidden, niet alleen als het eng wordt, maar ook als het naar wens gaat. Gebed zou moeten zijn "in het seizoen of buiten het seizoen".

Hier zijn een paar bedtijdgebeden voor koppels die je kunt gebruiken om de nacht aan de Heer toe te wijden en de leiding te nemen over alles wat met jou te maken heeft. Er is kracht in gebed, vooral in gezamenlijk gebed.

Nog een ding, deze gebeden moeten worden voorafgegaan door een dankgebed. God waarderen voor vandaag en alles wat je kon doen en bereiken door Zijn genade en gunst.

1. Vader, we bidden dat, aangezien we één zijn in Christus Jezus, we nooit de focus van uw aanwezigheid zullen verliezen. We roepen engelachtige aanwezigheid en bezoek op in onze omgeving en onze dromen. Mogen we de volledige reden hebben om uw naam in de ochtend te verheerlijken, terwijl we verfrist wakker worden in Jezus 'naam. Amen.

2. We zijn dankbaar o Heer, voor alles wat U hebt gedaan, voor hoe onze dagen gezegend waren, omdat we weten dat het niet door onze kracht of sterkte is, maar door Uw Geest. Wij verheffen u, o heer! Dank u voor de zekerheid van vrede en veiligheid terwijl we ons hoofd neerleggen, vanavond Heer. Want in Jezus’ naam bidden wij.

Als geweldige verenigde stellen komen we vanavond voor u, heer, we bidden u om ons elke dag te leiden, we bidden u om ons duidelijke instructies en openbaringen in onze dromen te geven terwijl we vannacht slapen, o Heer.

We staan ​​op als een leger! We staan ​​op met instructies over hoe we onze dagelijkse activiteiten moeten uitvoeren. Bedankt voor de verhoorde gebeden, we ontvangen ze met dankzegging. In Jezus naam. Amen.

3. Beste Heer, Bedankt voor vandaag. Samen komen we voor U Heer als een verenigd paar; we bidden vanavond voor vrede binnen onze muren en voorspoed in ons paleis. Als we slapen, mogen we dan niet slapen tot de dood; we zullen eerder stijgen naar de verbetering van het leven en benijdenswaardige ervaringen. In Jezus' naam bidden we. Amen!

Verwant bericht: Hoe effectief te bidden

Gebed voor gemoedsrust en slaap

Vrede als een rivier; moge het onze ziel elke keer vullen in de naam van Jezus. Deze sessie is voor gebed voor gemoedsrust en slaap. Betrek ze, bid hartstochtelijk en wacht op de kracht van de Almachtige.

Je hebt me daarom niet de geest van angst maar van een gezonde geest gegeven; Ik loop erin en ik accepteer de geest van gezond verstand, dat terwijl ik vannacht slaap, ik slaap zonder zorgen of de angst voor het onbekende. Ik weiger me te laten storen door dingen van deze wereld.

De vrede van de heer die alle begrip te boven gaat, zal mijn hart leiden. Ik ben niet bang voor pijlen die 's nachts vliegen. De heer is de kracht van mijn leven, voor wie zal ik vrezen.

Ik bid in de naam van Jezus, dat elke storm die mijn rust verstoort stil zal zijn! Ik slaap en word sterk wakker omdat de almachtige Heer mij ondersteunt.

Mijn gezin en ik ontvangen vrede als een rivier en vreugde als een fontein. We verstoppen ons in de schaduw van de Almachtige en zo zijn we gered.

Amen!

Verwant bericht: Welterustenberichten voor hem

Nachtgebed voor mijn man

Als een vrouw uit Spreuken 31; het hart van haar man vertrouwt veilig op haar, zodat hij geen buit nodig zal hebben. Ze zal hem alle dagen van haar leven goed doen en niet kwaad. Ze zal dag en nacht voor hem bidden en het aangezicht van de Heer zoeken voor alles wat hem aangaat.

Vader, ik ben dankbaar voor de man die je me hebt gegeven. Bedankt voor zijn voorziening en bescherming dag in, dag uit.

Hij die over ons waakt, slaapt noch sluimert.

Vader, ik bid deze nacht voor mijn man dat hij in vrede zal slapen en dat geen kwaad hem zal naderen, want u hebt zijn naam in de holte van uw handpalm geschreven. In de naam van Jezus, tegen de ochtend zullen we de volledige reden hebben om uw naam voor de nacht te zegenen.

De Heer zal je deze nacht richting en begrip geven in je dromen. Mijn man, je zult niet dood of ziek slapen, in de naam van Jezus.

De echtgenoot die de Heer mij heeft gegeven, wordt beschermd tegen elke pijl die in de nacht vliegt. Hij wordt hemels verdedigd. De Heer zal hem met vrede omringen en geen enkel kwaad zal hem schaden.

Amen!

Ik wil geloven dat je deze lijst met gebeden voor het slapengaan nuttig vond. Het is mijn gewoonte om feedback te krijgen van mijn publiek. Laat een reactie achter in het vak hieronder. Misschien wil je dit ook delen, zodat ook anderen ervan kunnen profiteren.

Sjalom.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 20/08/2023

Views: 6127

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.