22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (2023)

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (1)

Nu 2022 ten einde loopt en we een nieuw jaar ingaan, voel je misschien een werveling van zowel opwinding als angst over wat er daarna komt. De dagen tussenkerstdagen oudejaarsavond is het perfecte moment om nieuwjaarsgebeden in je leven te introducerendagelijkse gebedswisselingzodat u kunt nadenken over de voorbije maanden en kunt nadenken over wat u wilt in 2023.Nieuwjaarsschrift, uit bijbelverzenover dankbaarheidom over te biddenvertrouwen op Gods plan, zal je helpen het verleden los te laten en je te concentreren op het volgende hoofdstuk in je leven. Het volgendeIn de buurt van de gebeden van het jaarzal bescherming, gezondheid en liefde manifesteren voor het komende jaar.

Ongeacht uwPlannen voor oudejaarsavonddit jaar kunt u deze zinvolle gebeden delenmet een vriendof familielid om een ​​veilige plek te verwelkomen waar jullie je allebei kunnen concentreren op doelen en voornemens voor 2023. Misschien trouw je met je partner en wil je een zegen van God over deze nieuwe fase in je leven. Of misschien heb je eenziek familieliden willen ze kracht geven terwijl ze hun behandelplan in januari voortzetten. Deze nieuwjaarsgebeden spreken tot een verscheidenheid aan gevoelens die aan het einde van een jaar naar boven komen, maar ze herinneren je er ook aan dat God elke dag aan je zijde staat, ongeacht het jaar.

1

Een gebed ter voorbereiding op het komende jaar

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (2)

Lieve God,
Bedankt voor een nieuw begin. Wat een ongelooflijke dag is dit met een vers jaarpotentieel voor me uitgestrekt. Ik wil dit jaar trouw bevonden worden in elke kans die U mij biedt. Dank U, Heer, voor een nieuw begin. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.

Pastoor David McGee

2

Voor een sterke relatie met God

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (3)

Heer Jezus,
Ik dank U dat U bij mij bent, dat U in mij bent. Resoluties kunnen het ene jaar komen en het andere jaar uitgaan. Open dit jaar mijn oren, zodat ik U kan horen en van U kan genieten bij elke kruising, wanneer U mij zegt rechts of links te gaan. Amen.

—Piet Briscoe

3

Een gebed om een ​​nieuw begin

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (4)

Raadpleeg niet je angsten, maar je hoop en je dromen.
Denk niet aan je frustraties, maar aan je onvervulde potentieel.
Maak je niet druk om wat je hebt geprobeerd en waarin je bent mislukt, maar om wat je nog kunt doen.
Dit is het moment om tegenslagen en mislukkingen uit het verleden en het heden opzij te zetten en met vertrouwen naar de nieuwe dag te kijken die morgen wordt genoemd.

— Paus Johannes XXIII

Advertentie - Lees hieronder verder

4

Een nieuwjaarsgebed om kracht

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (5)

Lieve God,
Geef me de moed om opnieuw te beginnen - om de moeilijkheden over het hoofd te zien, de obstakels te overwinnen en zo goed mogelijk open te staan ​​voor het moment. Help me geduldig genoeg te zijn om te weten dat het tijd kost om opnieuw te beginnen, en wijs genoeg om vrienden en familie om hulp te vragen wanneer ik die nodig heb. Mag ik, terwijl ik naar de toekomst kijk, nadenken over het verleden en me de lessen herinneren die het me heeft geleerd. En God, moge ik altijd naar U kijken voor kracht en leiding.

Abdij kisten

5

Een gebed om het verleden los te laten

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (6)

Lieve God,
Op deze dag vraag ik U om dit verzoek in te willigen?
Mag ik weten wie ik ben en wat ik ben, elk moment van elke dag.
Moge ik een katalysator zijn voor licht en liefde, en inspiratie brengen voor degenen wiens ogen ik ontmoet.
Moge ik de kracht hebben om stand te houden bij conflicten en de moed om mijn stem te laten horen, zelfs als ik bang ben.
Moge ik de nederigheid hebben om mijn hart te volgen, en de passie om de verlangens van mijn ziel te leven.
Mag ik proberen de hoogste waarheid te leren kennen en de aantrekkingskracht van mijn lagere zelf af te wijzen.
Mag ik de totaliteit van mezelf omarmen en liefhebben? Mijn duisternis zowel als mijn licht.
Mag ik dapper genoeg zijn om mijn hart te horen? Om het te laten verzachten, zodat ik gracieus geloof boven angst kan kiezen.
Vandaag is mijn dag om alles op te geven wat tussen de heiligheid van mijn menselijkheid en mijn goddelijkheid staat.
Moge ik doordrenkt zijn van mijn Heiligheid en overspoeld worden door Uw liefde.
Moge al het andere wegsmelten.
En zo is het.

— Debbie Ford

6

Voor dankbaarheid

God van de liefde,
U bent bij ons in elke overgang en verandering.
Terwijl we dit nieuwe tijdperk met opwinding en zelfs enige angst ingaan, herinneren we ons uw diepe medeleven, aanwezigheid en overvloedige liefde.
Wij danken u voor de gaven, talenten en vaardigheden waarmee u ons gezegend heeft.
Wij danken u voor de ervaringen die ons tot dit moment hebben gebracht.
Wij danken u voor het werk van anderen dat breedte en diepte geeft aan ons eigen werk.
Wees bij ons terwijl we verder gaan, verheug u met u en steun elkaar.
Wij vragen dit in uw Heilige Naam.

— Joseph P. Shadle

Advertentie - Lees hieronder verder

7

Een gebed om dankbaarheid

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (8)

Laten we bij het aanbreken van het nieuwe jaar danken voor alles wat ons dierbaar is: onze gezondheid, onze familie en onze vrienden.

Laten we onze wrok, onze woede en onze pijn loslaten, want dit zijn niets anders dan bindende ketenen. Laten we elke dag leven op de meest liefdevolle manieren, de Godbewuste manier. Laten we iedereen dienen die in nood is, ongeacht ras, huidskleur of geloofsovertuiging.

Laten we God van ons eigen begrip in ons hart houden en Gods naam elke dag chanten. Laten we de wereld leiden van duisternis naar licht, van onwaarheid naar waarheid en van fout naar goed.

Laten we niet vergeten dat we allemaal één zijn, iedereen omarmen, niemand discrimineren.

Moge uw jaar gevuld zijn met vrede, voorspoed en liefde. Mogen Gods zegeningen over u stromen en ieder van u een stralend, gezond en vredig nieuw jaar schenken.

Eerwaarde Marcy Sheremetta

8

Voor een vredig nieuwjaar

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (9)

God van alle tijden, help ons het nieuwe jaar rustig in te gaan, nadenkend over wie we zijn voor onszelf en voor anderen, beseffend dat onze stappen impact hebben en onze woorden kracht hebben.

Mogen we zachtjes lopen.

Mogen wij pas spreken nadat wij goed hebben geluisterd.

Schepper van al het leven, help ons eerbiedig het nieuwe jaar in te gaan, ons ervan bewust dat u elk schepsel en elke plant, elke persoon en elke leefomgeving met schoonheid en doel hebt begiftigd.

Mogen we de wereld met tederheid beschouwen.

Mogen we eren in plaats van vernietigen.

Laagste van alle zielen, help ons het nieuwe jaar vreugdevol in te gaan, bereid om te lachen en te dansen en te dromen, onze vele geschenken met dank te herinneren en uitkijkend naar zegeningen die nog moeten komen.

Mogen wij uw overvloedige liefde verwelkomen. Mogen de genade en vrede van Christus ons in dit nieuwe jaar zegenen, nu en in de komende dagen.

Vinita Hampton Wright; Aangeboden door Douglas Ruschman

9

Een gebed om geluk

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (10)

Moge de Heer mijn nieuwjaar gelukkig maken...

Niet door me te beschermen tegen verdriet en pijn, maar door me te sterken om het te dragen als het komt.

Niet door mijn pad gemakkelijk te maken, maar door me stevig genoeg te maken om elk pad te bewandelen.

Niet door ontberingen van mij weg te nemen, maar door alle lafheid en angst uit mijn hart te nemen terwijl ik ontberingen tegenkom.

Niet door me ononderbroken zonneschijn te schenken, maar door mijn gezicht zelfs in de schaduw helder te houden.

Niet door mijn leven altijd aangenaam te maken, maar door mij te laten zien waar mensen en Zijn zaak mij het meest nodig hebben en door mij ijverig te maken om daar te zijn en te helpen...

God, maak mijn jaar gelukkig.

- VanWegwijzers tijdschrift

Advertentie - Lees hieronder verder

10

Voor vertrouwen in Gods plan

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (11)

Hemelse Vader,
Om middernacht,
Als het oude jaar sterft,
En het nieuwe komt binnenstormen,
Ik put kracht uit weten
Dat in de komende twaalf maanden
De sneeuw zal verdwijnen
De knoppen zullen barsten
De warmte zal stijgen
De bladeren zullen vliegen,
Dat al deze dingen zullen gebeuren
Volgens uw schema
En in Uw tijd;
Dat er orde is in Uw universum,
En dat ik daar deel van uitmaak.

Van Varner

11

Een gebed om liefde

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (12)

O God van standvastige liefde, vertrouwend op u, wijden ons hart aan leren en ons leven aan wandelen.
Leer ons de waarheid, zodat we moedig kunnen wandelen.
Leer ons barmhartigheid, opdat wij nederig kunnen wandelen.
Leer ons vergeving, opdat we met mededogen mogen wandelen.
Leer ons genade, opdat wij met kracht mogen wandelen.
Leer ons verwonderen, opdat we mogen wandelen met lofprijzing.
Leer ons goedheid, zodat we kunnen wandelen met hen die in nood zijn.
O God van standvastige liefde, lerend van u, mogen we goed wandelen.
Amen.

J.Bradley Wigger

12

Een gebed om je relatie met God te herstellen

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (13)

Ik geloof dat ik een glorieus nieuw jaar inga om gevuld te worden met gebed en lofprijzing.
Met dienstbaarheid aan God en de mensheid, met bezielde creatieve activiteit.
Ik geloof dat Gods aanwezigheid me vergezelt, waar ik dit jaar ook heen ga, per trein of Ires of auto of boot, langzaam te voet of hoog in de lucht.
Ik geloof dat zijn liefde in mijn lichaam schijnt, zijn wijsheid leidt mijn geest, zijn vrede vervult me ​​met evenwicht, zijn kracht staat altijd tot mijn beschikking.
Oh, ik geloof dat dit Gods nieuwe jaar is.

Elizabeth Searle Lam

Advertentie - Lees hieronder verder

13

Een kort nieuwjaarsgebed

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (14)

Eeuwige God, U gaf ons het grootste geschenk: het geschenk van het leven.
Help ons het komende jaar verstandig te gebruiken.
Mogen we groeien in vrijgevigheid, vriendelijkheid en vergeving, hoop, geloof en liefde.
Amen.

Rabbijn Evan Moffic

14

Een nieuwjaarsgebed om vertrouwen

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (15)

Vader, ik geef mezelf over in uw handen.
Doe met mij wat je wilt. Wat je ook doet, ik dank je.
Ik ben klaar voor alles, ik accepteer alles. Laat alleen uw wil geschieden in mij en in al uw schepselen.
In uw handen beveel ik mijn geest. Ik bied het je aan met alle liefde die in mijn hart is. Want ik hou van U, Heer, en daarom wil ik mezelf geven, mezelf overgeven in uw handen, zonder voorbehoud en met een grenzeloos vertrouwen, want u bent mijn Vader.
Amen.

Charles de Foucauld

15

God staat altijd aan je zijde

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (16)

Heer,
Of ik nu een jaar van vreugde of van beproevingen en moeilijkheden achter me laat, ik sta even stil om te bedanken.
Bedankt dat je elke dag van elk jaar bij me bent. Bedankt dat je alle dingen nieuw hebt gemaakt en dat je me de gratie hebt gegeven van een nieuwe start en een nieuw begin.
Herinner me aan je aanwezigheid in de komende dagen, zelfs als ik me gedwongen en opgejaagd voel door drukte. Wees verheerlijkt in mijn leven dit jaar.
Amen

Heather C Koning

Advertentie - Lees hieronder verder

16

Een nieuwjaarsboodschap voor een nieuw begin

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (17)

Beste vader,
Ik dank U dat er gedurende het hele seizoen van het leven eindes en nieuwe beginmomenten zijn.
Ik zegen Uw Woord dat ons eraan herinnert dat er een tijd is voor elk doel onder de hemel.
Dus ik dank U voor de dingen die in mijn leven zijn geëindigd en ik zegen U voor een nieuw begin.
In Jezus' Naam bid ik, Amen.

— Prediker 3:1

17

Een gebed om angst

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (18)

Beste vader,
U bent de God van liefde en ik dank U dat U bij mij bent in elke verandering en overgang.
Ik vertrouw op Uw Woord dat zegt: "De Here, uw God, gaat met u mee."
Daarom zal ik bij het ingaan van dit nieuwe seizoen niet bezorgd zijn over de onzekerheid, maar ik verklaar Uw Woord dat zegt: ik moet nergens bezorgd over zijn, maar in alles zal ik door gebed en smeking mijn verzoeken kenbaar maken tot jou.
Amen.

— Deuteronomium 31:6, Filippenzen 4:6

18

Een gebed om de toekomst te verwelkomen

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (19)

Heer,
Ik vecht zo vaak tegen verandering.
Neem plaats in wat comfortabel is en wat bekend is.
Maar ik weet dat U iets nieuws doet.
Dank U dat zelfs als alles om mij heen verandert, u altijd dezelfde blijft — trouw, oprecht, betrouwbaar en vol genade.
Help me alsjeblieft om te weten waar ik heen moet en wat ik moet doen.
Laat me zien wanneer ik afscheid moet nemen van het oude en hoe ik nieuwe seizoenen en kansen kan verwelkomen.
Herinner me alsjeblieft aan je aanwezigheid en help me sterk en moedig te zijn, wetende dat je bij me bent.
In Jezus' naam, Amen

Heather C Koning

Advertentie - Lees hieronder verder

19

Een kort gebed voor het nieuwe jaar

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (20)

Heer, schenk mij boven alles vrede, ongeacht de omstandigheden waarmee ik dit jaar te maken kan krijgen.

— Filippenzen 4:6-7

20

Een gebed om te vertrouwen op Gods plan

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (21)

Vader, ik breng al mijn plannen voor het jaar voor u - keur ze alleen goed als ze in overeenstemming zijn met uw plan voor mij.

— Spreuken 19:21

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (22)

Ni'Kesia Pannell

Bijdragende schrijver

Ni'Kesia Pannell is een ondernemer, freelanceschrijver met meerdere koppeltekens en zelfverklaarde Slurpee-kenner die nieuws en cultuur voor The Kitchn behandelt. Ze is de voormalige weekendredacteur voor Delish, die ook schrijft over geloof, gezondheid en welzijn, reizen, schoonheid, levensstijl en muziek voor een reeks andere verkooppunten.

22 korte nieuwjaarsgebeden en wensen voor het komende jaar (23)

Corine Sullivan

Editor

Corine Sullivanis redacteur bijKosmopolitisch, waar ze verschillende beats covert, waaronder lifestyle, entertainment, relaties, winkelen en meer. Ze kan je alles vertellen wat je moet weten over het liefdesleven van A-listers, de gezelligste lakens en de seksspeeltjes die echt je $$$ waard zijn. Ze is ook de auteur van de roman uit 2018Onfatsoenlijk. Volg haar verderInstagramvoor schattige foto's van haar pup en bébé.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 03/09/2023

Views: 6499

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.