30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen voor uw Thanksgiving-kerkdienst (2023)

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2021

Onze gebedshuizen organiseren vaak speciale diensten. Mijn plaatselijke kerk heeft er een op de zondagavond voor Thanksgiving. De meeste kerken die ik ken, zullen dit ongelooflijke thema vieren, op punt met miljoenen samen in ons land. We zijn echt een gezegende natie en gezegend om hier in Amerika te wonen! Het is een bijzondere gelegenheid om deze maand te bidden en te zingen met Thanksgiving op onze lippen en in ons hart.

30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen voor uw Thanksgiving-aanbiddingsdienst

Thanksgiving-traditie gaat niet alleen over de kalkoen, zoals we allemaal weten. Om ons eraan te herinneren: onze echt Amerikaanse Thanksgiving-vakantie is terug te voeren tot 1621 toen de kolonisten van Plymouth en de lokale Indiaanse stam Wampanoga samen deelnamen aan een feestmaal voor de herfst. Elke kolonie en staat vierde deze traditie een paar honderd jaar voordat president Abraham Lincoln van de Burgeroorlog verkondigde dat we in november een dankdag vieren. Een deel van onze praktijk als seculiere natie is zeker geïnspireerd door onze traditie als christenen om dank te betuigen. Dankzegging is een daad van aanbidding die zo centraal staat als men kan vinden. We zijn dankbaar voor een God die ons heeft ontmoet waar we zijn in Christus, ons heeft gered van zonde en dood in het kruis. We zijn dankbaar voor het feit dat zegeningen echt van God komen, onze schepper. Leven in dankbaarheid is zo'n deugd van niet alleen aanbidding maar ook van praktisch nut. Als we leven met dankzegging als onze houding zien we alles anders.

Hier bij Sharefaith dachten we dat het geweldig zou zijn om je 30 Thanksgiving Worship Songs-liedjes aan te bieden die je zou kunnen gebruiken in een Thanksgiving-aanbiddingsdienst. De mogelijkheid om deze Thanksgiving-aanbiddingsliederen te delen, is dat je deze deze maand en daarna ook kunt gebruiken voor je persoonlijke devotionele tijden. Het is ook leuk om te weten waar de nummers vandaan komen en wie ze heeft geschreven, dus we hebben die informatie toegevoegd, evenals links naar muziek. De Thanksgiving-aanbiddingsliederen zijn opgesomd in drie categorieën: hymnen, eigentijds en modern. Hymnes zijn traditionele liederen die velen kennen, maar waar sommigen van jullie misschien nog nooit van hebben gehoord. Alleen al de poëzie hiervan is het lezen van de teksten waard, maar sommige hiervan zijn ook in een moderne of hedendaagse setting geplaatst. Hedendaagse liederen zijn refreinen die de afgelopen 20 jaar in de kerk zijn gezongen. Moderne liedjes duiden liedjes aan die nieuw zijn in de scene. Hier zijn de top 30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen:

Hymnen (8)

Voor de schoonheid van de aarde

Tekst door Folliot Sanford Pierpoint (1864)

Muziek van Conrad Rocker (1838)

De heer Pierpoint bedoelde dit oorspronkelijk als een lied voor de eucharistie (communie) waarin het offer van Christus centraal stond. Dit is passend omdat het woord "Eucharistie" dankzegging betekent, zoals het lied later bekend werd. Soms werkt het het beste om wat traditie in je diensten te houden en dit lied is een klassieker die velen die niet eens naar de kerk gaan misschien wel eens hebben gehoord in filmsoundtracks.

Nu danken we ons allemaal aan onze God

Tekst/muziek door Martin Rinkart (1636)

30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen voor uw Thanksgiving-kerkdienst (1)

De auteur, Martin Rinkart, schreef dit lied tijdens de gruwelijke 30-jarige oorlog en was de enige nog in leven zijnde geestelijkheid in zijn stad Ellenburg. Vanwege de ziekte en hongersnood in zijn stad betekende dit dat hij 40-50 begrafenissen per dag moest uitvoeren. Te midden van dat alles schreef hij dit geweldige danklied.

Lof aan de Heer de Almachtige

Auteur: Joachim Neander (1680); Vertaler: Catherine Winkworth (1863)

Ik hou van de vraag van de hymneschrijvers: 'Prijs zij de Heer, boven alles zo wonderbaarlijk regerend; je beschermend onder zijn vleugels, en zo zachtjes ondersteunend! Heb je niet gezien dat alles wat nodig is door zijn genadige beschikking is gestuurd? God is in controle. Maar zijn controle is om ons te verdedigen en te beschermen! Dat is goed nieuws.

Verheug u, de Heer is Koning

Door Charles Wesley (1744)

Het is een troost te weten dat Christus zowel de dood als de zonde heeft overwonnen! Vers drie van deze Wesley-hymne van Charles zegt: "Zijn koninkrijk kan niet falen, Hij regeert over aarde en hemel; De sleutels van dood en hel zijn aan onze Jezus gegeven: verhef uw hart, verhef uw stem! Verheug u, nogmaals zeg ik, verheug u!”

Uitgevoerd door Tommy Walker en gezelschap

Zing lof voor God die boven regeert

Vertaler: Frances Elizabeth Cox; Auteur: Johann Jakob Schütz (1675)

Ons werk brengt ons soms tot uitputting. Als we echter dankbaar zijn, krijgen we kracht door de juiste plaatsing van Gods heerschappij in ons leven, vooral in ons werk. In vers drie zegt het lied het volgende: "Aldus al mijn moeizame weg, zing ik hardop uw lof, opdat de aarde het dankbare lied moge horen dat mijn stem onvermoeibaar verheft."

Alle wezens van onze God en Koning

Parafrasator: William H. Draper; Auteur: St. Franciscus van Assisi (1225)

Het is een verrijking in onze aanbidding om te weten dat een lied dat we kunnen zingen in een moderne muzikale setting uit de 12e eeuw is ontstaan ​​door St. Franciscus van Assisi. Dankzij William Draper werd het lied in de 19e eeuw gebracht. Vandaag de dag zingen we dit nog steeds, zelfs in 21e-eeuwse stijl. Ik moet opmerken dat dit alweer een aanbiddingslied is dat ons oproept om de Drie-eenheid te aanbidden. De 6e strofe luidt: "Prijs, prijs de Vader, prijs de Zoon en prijs de Geest, Drie-in-één."

Doxologie

Door Thomas Ken (1674)

Deze bekende hymne wordt vaak gezongen bij de offerande. Dit lied is rijk omdat het de Drie-eenheid betrekt bij onze aanbidding van dankzegging. Mijn beste herinneringen zijn misschien net als die van jou. Dit lied, a capella gezongen in de kerk, leek altijd een gevoel van ontzag op te wekken toen ik opgroeide in de kerk. Het is echter opmerkelijk dat het in moderne muziekinstellingen is geplaatst. Wat een kenmerk van de krachtige boodschap van het lied en de erkenning van de Drie-eenheid in onze aanbidding.

Uitgevoerd door Phil Wickham

Kom, Gij bron van elke zegen

Tekst door Robert Robinson (1758)

Muziek van onbekende auteur

In 1755 ging Robert Robinson naar een opwekkingsbijeenkomst om de christenen lastig te vallen en voor de gek te houden, maar vond in plaats daarvan zijn geloof door die avond naar een preek van George Whitfield te luisteren. Later trad Robinson toe tot de bediening en schreef een van onze favoriete lofzangen. Elke zegening komt van God, zelfs als we andere verwachtingen of agenda's hebben.

Uitgevoerd door Celtic Worship

Hedendaagse Thanksgiving-aanbiddingsliederen (10)

Mijn eerbetoon

Door Andrea Crouch

"My Tribute", geboren in de jaren 70, is een van de beste moderne gospelsongs ooit geschreven en gezongen in kerken. Wat dankzegging betreft, moeten we ons afvragen wie de eer en glorie verdient. Dit nummer beantwoordt zijn eigen vraag: "Hoe kan ik dank zeggen?"

Bedanken

Door Hendrik Smith

Dit nummer brak door toen in de jaren tachtig de Praise and Worship-beweging ontstond. Hedendaagse aanbidding werd mainstream met een album van Integrity Music en de rest is geschiedenis. Dit lied wordt nog steeds over de hele wereld gezongen!

Uitgevoerd door Ongehinderd

Voor altijd

Door Chris Tomlin

Dit is inmiddels een klassieker geworden. Dit lied is een goede oproep tot aanbidding en vraagt ​​ons dank te zeggen aan een God wiens "liefde voor eeuwig duurt". Vers drie zegt dit: "Van de opkomende tot de ondergaande zon/Zijn liefde duurt eeuwig/En door de genade van God/Wij zullen doorgaan." Wat de omstandigheden ook zijn, Zijn liefde laat ons nooit in de steek!

Uitgevoerd door Chris Tomlin

Hier ben ik om te aanbidden

Door Tim Hughes

Na het lezen van Filippenzen hoofdstuk 2, dacht Tim Hughes na over de houding van dienstbaarheid die Christus aan de dag legde en schreef hij de verzen bij het lied. Hoe reageren we op onze God als we tot hem naderen? Dit lied biedt ons een houding van neerbuigen in nederigheid. Als Christus nederig was, zou onze aanbidding dat dan ook niet moeten weerspiegelen?

Gezegend zij uw naam

Door Beth Redman, Matt Redman

Er zijn maar weinig nummers die op gepaste wijze omgaan met de emoties en omstandigheden rond klaagzangen. Dit lied biedt dat. We komen niet allemaal vrolijk naar een Thanksgiving-dienst. Verlies maakt echt deel uit van ons leven aan deze kant van de hemel. Terwijl we onze dankbetuiging brengen, iets dat we nodig hebben om het eerlijk te bieden in de pijn van onze zeer reële omstandigheid.

Uitgevoerd door Matt Redman

Waardig is het Lam (Hillsong)

Door Darlene Zschech

De schrijver van de vleermuis roept ons op om het offer van Christus te gedenken. "Dank U voor het kruis Heer/Dank U voor de prijs die U betaalde/Al mijn zonden en schaamte dragend/In liefde kwam U en gaf verbazingwekkende genade." Schaamte is een concept dat we vaak vergeten te behandelen in aanbidding. Als we vrij zijn van zonde, zijn we dan ook niet vrij van schaamte?

Uitgevoerd door Hillsong United

Bedankt

Door Ben Fielding, Reuben Morgan

30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen voor uw Thanksgiving-kerkdienst (2)

De schrijvers van Hillsong herinneren ons met dit lied aan de belofte en gunst die we in God hebben. "Dank u voor uw belofte / bedankt voor uw gunst / bedankt voor uw liefde / alles wat u voor mij hebt gedaan." Een belofte is niet iets dat we in het heden zien, dus als we deze dankzegging aanbidden, moeten we vasthouden aan de beloften van Christus.

Uitgevoerd door Hillsong United

Alweer

Door Matt Redman

Matt Redman zet ons aan het denken over de prijs van Christus’ geschenk aan ons. Dit lied is een prachtig gebed, vol met de emotionele reacties die we hebben als we het kruis gedenken. "Nogmaals kijk ik naar het kruis/Waar U stierf/Ik ben nederig door Uw genade/En ik ben van binnen gebroken/Nogmaals dank ik U/Nogmaals stort ik mijn leven uit."

Uitgevoerd door Matt Redman

Ik zal zijn poorten binnengaan

Door Brian Houston

Psalm 100:4 zegt: “Gaat zijn poorten binnen met dankzegging en zijn voorhoven met lof; dank hem en prijs zijn naam.” We zouden het niet kunnen verdragen om een ​​lijst samen te stellen zonder een nummer dat een van de beroemdste Thanksgiving-passages citeert.

Jij bent goed

Door Israël Houghton

We mogen ook Psalm 100:5 niet vergeten. “Want de HEER is goed en eeuwig duurt zijn liefde; zijn trouw duurt voort van alle generaties.” Het levendige lied van Hougton zet ons aan het werk om ons doel als Gods volk te verkondigen.

Moderne Thanksgiving-aanbiddingsliederen (12)

10.000 redenen

Door Jonas Myrin, Matt Redman

Matt Redman beschrijft "10.000 redenen" op deze manier op deChristelijke post: “Het gaat over de vele, vele redenen die er zijn om God te aanbidden. En als ik '10.000 redenen' zeg, is dat natuurlijk een enorm poëtisch understatement. Als het op aanbidding aankomt, is er een eeuwigheid aan redenen om te reageren op God en Zijn waarde...'

Uitgevoerd door Matt Redman

Glorie aan God voor altijd

Door Steve Fee, Vicky Beeching

Dankzegging betekent dat we alles wat we zijn aanbieden aan degene die ons alle goede dingen schenkt. In een interview zegt Steve Fee: “De massale gedachte is dat alles in ons leven eer aan God geeft. Het raakt de kern van waarom we zijn gemaakt. Ik geloof dat dit een lied is dat al in ons zat om te zeggen dat God ons heeft geschapen om Hem eer te geven.” (newreleasetoday.com)

Jouw genade is genoeg

Door Matt Maher

Matt Maher werd geboren in Canada en een katholiek schreef dit lied dat nog steeds een steunpilaar is in veel gebedshuizen over de hele wereld. Het idee dat Gods genade voldoende is, betekent dat we er niet voor hebben gewerkt. We zijn dankbaar voor wat God heeft gedaan, niet voor wat wij hebben bereikt.

Dank u God voor het redden van mij

Door Martin Smith

Martin Smith staat bekend als de leadzanger en songwriter van de band Delirious. "Wat kan ik je geven/Wat kan ik een koning aanbieden. Voor alle liefde die je hebt getoond/Voor al je genade voor mij", zegt Martin in de hoofdtekst, die ons oproept tot een houding van dankbaarheid in ons leven.

Uitgevoerd door Delirious

Bedankt dat je me hebt genezen

door Redman

Matt Redman nodigt ons uit om een ​​heel persoonlijk gebed te zingen over onze persoonlijke behoefte aan genezing, een ander belangrijk aspect van Thanksgiving. Redman zegt: "Ik was dood voor de waarheid van U / Maar mijn genezing was in Uw wonden" om ons ertoe te brengen nederig te reageren in aanbidding.

Liefde kwam neer

van Ben Cantelon

UK Worship Leader Ben Cantelon herinnert ons eraan dat we niet omhoog reikten. God reikte naar beneden. De brug van het lied luidt: "Liefde kwam naar beneden en redde me / ik dank / jij ja ik dank je / ik was ooit blind maar nu zie ik / ik zie je ja ik zie je"

Voor alles wat je hebt gedaan (I Worship You)

Door Vertical Church Band

Essentiële aanbiddingskunstenaar Vertical Worship Band is gevestigd in de Harvest Bible Chapel in Chicago. Het idee om God niet alleen te danken voor het verleden maar ook voor de toekomst is aanwezig in dit lied. Met onzekerheid kunnen we naar het verleden kijken en onze toekomst aan God toevertrouwen.

Uitgevoerd door de Vertical Church Band

Dank u Jezus voor het kruis

Door Vertical Church Band

Harvest Bible Chapel geeft ons deze zoete bekentenis van dank: "Dank U Jezus voor het Kruis." Bekentenis is een onderdeel van dankzegging. We moeten ons eerlijke, zondige zelf aan onze Heiland aanbieden. De gratie die we hebben spoort ons aan om dankbaar te zijn, hopelijk niet alleen in liedjes maar in ons dagelijks leven.

Uitgevoerd door Vertical Church Band

Wij danken u

Door Leslie Jordan, David Leonard, Jason Ingram

Duo All Sons and Daughters bracht onlangs dit danklied uit. We danken God als Schepper. Dit traditionele thema van dankzegging wordt gepresenteerd in dit lied van gebed en lofprijzing.

Uitgevoerd door All Sons and Daughters

Goed Goed Vader

Door Pat Barrett

"Good Good Father" is wijdverbreid geworden in onze gebedshuizen over de hele wereld. Ik denk dat de reden kan zijn dat we op dit moment een herinnering nodig hadden dat onze God inderdaad een goede God is. Onze Vader bepaalt wie we zijn. Dat is geruststellend in een wereld waarin we denken dat we het peloton moeten volgen.

Uitgevoerd door Kalley Heiligenthal

Dit is Verbazingwekkende Genade

Door Jeremy Riddle Josh Farro Phil Wickham

Vers drie zegt dit: "Wie brengt onze chaos weer op orde / Wie maakt van de wees een zoon en dochter / De koning van glorie, de koning van glorie" Dit is mijn favoriete tekst in het nummer. God brengt alle dingen samen. En Gods doel is dat wij zijn zoon of dochter zijn. Wat een krachtige boodschap in een wereld die uit de hand lijkt te lopen.

Uitgevoerd door Jeremy Riddle

Groot bent U Heer

Door David Leonard, Jason Ingram, Leslie Jordan

Dankzegging gaat over de erkenning van God als de Schepper. Een diep gebed is te vinden in deze regel uit het lied: "Het is jouw adem in onze longen, dus we storten onze lof uit, storten onze lof uit." Bij de schepping hebben we het leven als ras ingeademd. Als we de Geest ontvangen, maken we ons opnieuw vertrouwd met dat feit.

Uitgevoerd door All Sons and Daughters

Als je van deze nummers houdt en ze allemaal wilt beluisteren, hebben we eenYouTube-afspeellijstspeciaal voor jou met deze 30 Thanksgiving Worship Songs. Hebben je favoriete Thanksgiving-aanbiddingsliederen onze lijst gemaakt? Hoe ben je van plan deze Thanksgiving-aanbiddingsliederen te gebruiken tijdens je kerkdienst? Laat het ons weten in de reacties hieronder!Terwijl u uw service samenstelt, bent u misschien ook geïnteresseerd om deze te bekijken20 Bijbelverzen over aanbidding.

30 Thanksgiving-aanbiddingsliederen voor uw Thanksgiving-kerkdienst (3)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 25/10/2023

Views: 6491

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.