7 tärkeää rukoilua joka päivä (2023)

Me kaikki tiedämme tai meidän pitäisi tietää, mikä tärkeä rooli rukouksella on jokapäiväisessä elämässäsi.Joskus menet rukoukseen ja ihmettelet, mitä sinun pitäisi rukoilla tänään, kun taas on toisinaan, kun elämässäsi kiireelliset tarpeet sanelevat rukoilemistasi, mutta näitä hetkiä ei aina ole olemassa.Jos elämässäsi ei ole kiireellisiä ongelmia, miten päätät, mitä rukoilet?Haluan jakaa kanssasi seitsemän asiaa rukoilla joka päivä.Ei ole väliä mitä elämässäsi tapahtuu, nämä ovat asioita, joista voimme aina rukoilla, koska niitä tarvitaan epätoivoisesti.

Tässä on 7 asiaa, jotka rukoilevat joka päivä:

Jos seisot paikallaan ja ajattelet sitä, on monia asioita, jotka rukoilevat joka päivä, joten niitä ei ole helppoa rajoittaa.Tästä syystä en pidä tätä kattavaksi tai yksinoikeudella.Voi olla muutamia asioita, joita en ole tallentanut, että löydät tärkeänä ja on joitain asioita, joita en ole tallentanut, että et tekisi, ja se on kunnossa.Jatkamme ensimmäiseen.

FoTocredit: © gettyImages/Lemon_tm

1. Rukoile pyhien suojelua.

”Rukoilen heidän puolestaan.En rukoile maailman puolesta, vaan niille, jotka olet antanut minulle, koska he ovat sinun.Kaikki mitä minulla on, on sinun, ja kaikki mitä sinulla on, on minun.Ja kunnia tuli minuun.En enää pysy maailmassa, mutta ne ovat edelleen maailmassa ja tulen luoksesi.Pyhä Isä, suojaa heitä nimesi voimalla, nimesi, jonka annoit minulle, jotta he voivat olla yksi sellaisina kuin olemme yksi. "-Johannes 17: 9-11

Emme ajattele niin paljon tästä Amerikassa, koska suurimmaksi osaksi elämäämme ei ole uhattu, koska olemmeKristityt.Maailmassa on maita, joissa laitat elämäsi vaakalaudalle tunnistaaksesi sinut Kristuksen kanssa.Meidän on muistettava veljemme ja sisaremme Kristuksessa, jotka ovat tässä asemassa ja rukoilevat heidän puolestaan.En tiedä, millaista on kirjaimellisesti vaakalaudalla elämäsi Kristuksen tapaus, sillä minun ei koskaan tarvinnut tehdä sitä, mutta ne, jotka rukoilevat, pysyvät uskollisina ja suojattuina, jopa vainon edessä.

2. Rukoile, että Kristuksen ruumis on yksi.

”Rukoukseni ei ole vain heidän puolestaan.Rukoilen myös niiden puolesta, jotka uskovat minuun heidän viestinsä perusteella, että he kaikki voivat olla yksi, isä, aivan kuten sinäkin ja minä sinussa.Olkoon he myös meissä, jotta maailma voi uskoa, että olet lähettänyt minulle.-Johannes 17: 20-21

Jos on yksi asia, jota Kristuksen ruumis tarvitsee, niin se on yhtenäisyys.En taaskään voi puhua muiden maiden puolesta, mutta täällä Amerikassa kristityt ovat hyvin jakautuneet ja tämä on suuri ongelma.Jeesus kertoo meille, miksi tämä on ongelma, sillä kun kirkko on jaettu, tämä voi estää ihmisiä uskomasta siihen, kuka Jeesus on.Rukoilkaamme, että Jumala alkaa hajottaa seinät ja jaon, joka halvauttaa maailman viestinEvankeliumiJa sallivat ne, jotka ovat Jeesuksen todellisia seuraajia, ovat yksi.Jos OM ei ole muu kiinnostus, evankeliumin vuoksi.

7 belangrijke dingen om elke dag voor te bidden (1)

3. Rukoile, että evankeliumin viesti voi sammua.

”Ja rukoile myös meidän puolestamme, että Jumala avaa oven viestillemme, jotta voimme julistaa Kristuksen mysteerin, josta olen ketjutettu.Rukoile, että voin selvästi julistaa sen, kuten sen pitäisi olla. "-Kolossilaiset 4: 3-4

Uskoina meitä kutsutaan jakamaan Jeesuksen viesti maailman kanssa.Vaikka ajattelemme tätä usein globaalissa mittakaavassa, tämä pätee myös yksilöllisesti.Rukoilemme, että jos siirryt vaikutusalueille, joihin Jumala on asettanut sinut, hän luo mahdollisuuksia jakaa hyviä uutisia evankeliumista.

4. Rukoile, että Jumalan tahto tehdään.

"Valtakuntasi tulee, tahtosi tapahtui maan päällä kuten taivaassa."-Matt. 6:10

Ehkä tärkein asia rukoilla joka päivä on, että Jumalan tahto elämässäsi voi tapahtua.Kuvittele, että jokainen uskovainen yritti saavuttaa tämän kylpyamme (ja uskoa) ja Jumalan tavoitteena sinä päivänä.Tämä lievittäisi monia aiemmin mainitsemani ongelmia, koska keskitymme siihen, mitä Jumala haluaa meidän tekevän.Rukoilkaamme joka päivä, kun sydämemme antautuu suunnitelmalle, joka Jumalalla on sinä päivänä.

5. Rukoile viranomaisten puolesta.

”Ensinnäkin kehotan vetoomuksia, rukouksia, yhdyntää jakiitospäivätehdään kaikille ihmisille - kuninkaille ja kaikille viranomaisille, jotta voimme elää rauhallisesti ja hiljaa kaikessa jumalallisuudessa japyhyys. "-1 Timothy 2: 1-2

Meidän on asetettava etusija viranomaisten rukoilemisesta kaikilla tasoilla.Joskus pidämme tätä itsestäänselvyytenä, varsinkin jos meillä on ongelmia viranomaisten kanssa.Se ei kuitenkaan anna meille passia rukoilla heidän puolestaan.Jos haluamme olla rehellisiä, tämä voi joskus olla vaikeaa, koska tarkastelemme auktoriteettia poliittisten tai ihmisen silmien kautta eikä raamatullisten tai jumalallisten silmien kautta.Älkäämme sallivat erilaista näkemystä kuin Jumalan näkemys rakastaa meitä tekemään, mikä tiedämme, että Jumala vaatii meiltä.

FoTocredit: © Getty Images/Pixelheadphoto

7 belangrijke dingen om elke dag voor te bidden (2)

6. Rukoile niiden puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta.

”Kun hän näki väkijoukon, hän oli pahoillani heistä, koska heitä häirittiin ja avuttomia, kuten lampaat ilman paimenia.Sitten hän sanoi oppilailleen: 'Sato on suuri, mutta työntekijöitä on vähän.Siksi pyydä sadon herraa lähettämään työntekijöitä sadonkorjuukenttään. "" -Matt. 9: 36-38

Meitä ympäröivät ihmiset, jotka eivät tunne Jeesusta.Meitä muistutetaan siitä1 Kor. 3: 6Se, mikä kasvit ja mikä vesi, mutta Jumala antaa kypsyyden.Meidän on rukoiltava niiden puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta, että he kuulevat evankeliumin viestin ja että Jumala vakuuttaa heidät ja johtaa heidätparannus.Jumalan tahdon tekeminen on ehkä tärkein rukouksemme, mutta on mahdollista, että tämä on kiireellisin.Kaikille tällä maapallolla iankaikkisuus on vaakalaudalla ja sen pitäisi luoda sydämessämme kiireellisyyden tunne, joka rohkaisee meitä rukoilemaan.

7. Rukoile, että ajamme kutsun arvoinen joka päivä.

"Herran vankina kehotan sinua siis elämään elämää, joka sopii sisään, jonka olet saanut.Ole täysin nöyrä ja lempeä;Ole kärsivällinen, siedä toisiaan rakkaudessa.Pyrkii pitämään Hengen yhtenäisyys Vreden bändin kautta. " -Efesolaiset 4: 1-3

Viimeinen asia, joka sinun on rukoiltava joka päivä, on se, että olet kelvollinen kutsumaan, jonka Jumala on antanut sinulle.Kävelläksesi kelvollisia, sinun täytyy kävellä kuuliaisuudessapyhyys, ja Jumala luottaa säännöllisesti.Kuvittele vaikutusta, joka meillä voisi olla maailmassa, jos uskovat kävelisivät kuuliaisuudessa, eläisivät pyhiä, ole täysin nöyrä, lempeä ja kärsivällinen toistensa kanssa ja niiden, jotka eivät tunne Jeesusta.Jos elämme niin, kävelemme arvoisena, voimme alkaa olla vaikutuksen, jonka Jumala haluaa meidän olevan.Rukoilemme tämän puolesta joka päivä.

En tiedä, onko luettelo asioista, jotka rukoilevat joka päivä, on vähän erilainen kuin sinun, vai onko jotain, jota haluat lisätä tai jättää pois.Ennen kaikkea keskitymme vain asioihin, jotka rukoilevat joka päivä, vaan varmistakaamme, että rukoilemme joka päivä, koska sitä Jumala kaipaa meitä kaikkia.

FoTocredit: © Getty Images/Tinakorn Jorruang

7 belangrijke dingen om elke dag voor te bidden (3)Clarence L. Haynes Jr.on puhuja, raamatun ja perustajaRaamatun opintokerho.Hän on kirjoittajaPyrkimys tavoitteeseen Kuka auttaa sinua ymmärtämään, kuinka Jumala johtaa sinut hänen tahtoonsa.Hän on myös juuri julkaissut uuden kirjansa Voiton harjoittaminen: Kuinka voit voittaa suurimmat haasteet ja voittaa kristillisessä elämässäsi. Haluatko mennä syvemmälle kävelylle Herran kanssa, mutta etkö pysty voittamaan asioita, jotka aina seisovat tiellä?Tämä kirja opettaa sinulle, kuinka sovittaa palapelipalat yhteen, jotta voit elää voittajaa kristittyä elämää ja lopulta tulla Jumalan mies tai nainen, jonka todella haluat olla.Siirry lisätietoja hänen toiminnastaanClarencehaynes.com.

JAA

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 20/07/2023

Views: 5825

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.