77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (2023)

De wereld is echt vol zegeningen en schoonheid. Het is onze keuze, als bewuste individuen, om de zegeningen die ons omringen te omarmen.

Door ons hart en onze geest te openen, kunnen we vrede voelen met de wereld. Onze dankbaarheid voor alle dingen die goed gaan, en zelfs de dingen die niet zo goed gaan, zal ons helpen hoopvol te blijven in de toekomst. Natuurlijk gaan we allemaal door onze uitdagingen, maar ik hoop dat deze citaten je inspireren om door te gaan... en door te gaan... met een leven dat veel gezegender is.

Gebruik deze ook op uw sociale media-accounts of gebruik het als inspiratie voor een wenskaart. Laat anderen zien hoeveel je om hen geeft en de goedheid die zichtbaar is in hun leven, die ze zelf misschien missen.

Beste citaten over zegeningen voor sociale media en wenskaarten

1. Onze liefde wordt met de dag sterker. Ik voel dat God ons gezegend heeft met een grote liefde en ik ben zo dankbaar.

2. Je moet meedogenloos deelnemen aan de manifestatie van je eigen zegeningen.

3. Het helpt als herinnering om dankbaar te zijn voor de gaven waarmee God mij heeft gezegend.

4. Als je je erop richt een zegen te zijn, zorgt God ervoor dat je altijd in overvloed gezegend wordt.

5. Je zegeningen in het leven kunnen herkennen en waarderen is een zegen.

6. Voel de zegeningen van het moment, dit zal in alle zaken succes brengen.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (1)

7. Ik ben gezegend met zoveel geweldige dingen in mijn leven - familie, vrienden en God. Alles zal dagelijks in mijn gedachten zijn.

8. Ik loop in een ruimte van dankbaarheid. Ik ben God zo dankbaar dat hij me heeft gezegend met een geweldig gezin en de mogelijkheid om te doen waar ik van hou.

9. Ik wil dat mensen aan mij denken als een aardig persoon. Ik ben echt zo gezegend. Dit alles was een geweldige ervaring en ik dank het Amerikaanse publiek enorm dat ze me in deze positie hebben gebracht. Ik waardeer elke seconde ervan.

10. Ik ben omringd door niets anders dan geweldige mensen. Ik ben daarmee gezegend, dus echt, ik heb geen andere keus dan een allround goed mens te zijn.

11. De rimpelingen van het vriendelijke hart zijn de hoogste zegeningen van het universum.

12. Er zijn me veel gezegende, interessante dingen overkomen en ik ben geweldige mensen tegengekomen.

13. We moeten het vermogen hebben om de slechte tijden te weerstaan ​​om van de goede tijden te kunnen genieten. Als je je lijden niet kunt overleven, kun je niet genieten van je zegeningen.

14. Gezegend is de invloed van een ware, liefdevolle menselijke ziel op een andere.

15. Ik ben gezegend en ik dank God voor elke dag voor alles wat er voor mij gebeurt.

16. Degenen die tijd maken voor anderen zijn voor altijd gezegend.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (2)

17. God wil dat mijn leven draait om succesvol zijn en gelukkig zijn en andere mensen zegenen en gezegend worden.

18. Ik ben erg gezegend in mijn leven en beloond met goede vrienden en een goede gezondheid. Ik ben dankbaar en blij dat ik dit kan delen.

19. Omarm je zegeningen.

20. Ik ben een gewoon persoon die is gezegend met buitengewone kansen en ervaringen.

21. Als je de kost kunt verdienen door te doen waar je van houdt, is dat een zegen.

22. God heeft me gezegend met een geweldige familie, vrienden en collega's die mijn vreugde, mijn steun en mijn gezond verstand zijn geweest. Ik weet niet wat ik zou doen zonder hen.

23. Ik dank God gewoon voor alle zegeningen.

24. Koester wat je hebt, want niet alle mensen zijn gezegend met de dingen waar je van geniet.

25. Gezegend zijn zij die mooie dingen zien op nederige plaatsen waar andere mensen niets zien.

26. Net als alle zegeningen van God, is het aan jou of je ze wilt ervaren. God is een heer en Hij zal je nooit iets opdringen dat je niet wilt.

27. Ik ben altijd blij voor mensen als ik zie dat God hen zegent zoals hij mij heeft gezegend.

28. Voordat ik naar bed ga, dank ik God dat hij me heeft gezegend met alle dingen waarmee hij me heeft gezegend, en dat mijn gezin veilig is.

29. Als ik terugkijk op mijn leven als geheel, kan ik me onmogelijk niet gezegend voelen.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (3)

30. We moeten altijd onthouden dat God de beschikbare mensen vaak meer zegent dan de capabele.

31. Timing is altijd een sleutelelement in mijn leven geweest. Ik ben gezegend dat ik op het juiste moment op de juiste plaats was.

32. Beschouw jezelf enorm gezegend met de mogelijkheid om voor de mensen te zorgen die voor je zorgden en je grootbrachten toen je nog een hulpeloze kleine baby was.

33. Concentreer u op het tellen van uw zegeningen en u zult weinig tijd hebben om iets anders te tellen.

34. Het ondankbare hart ontdekt geen genade; maar het dankbare hart zal elk uur enkele hemelse zegeningen vinden.

35. Wat ons bittere beproevingen lijken, zijn vaak vermomde zegeningen.

36. Een zegening is een cirkel van licht die rond een persoon wordt getrokken om te beschermen, te genezen en te versterken.

37. Ik geloof dat het vermogen om te denken gezegend is. Als je over een situatie kunt nadenken, kun je ermee omgaan. De grote strijd is om je hoofd helder genoeg te houden om na te denken.

38. Een goede gezondheid en gezond verstand zijn twee van de grootste zegeningen van het leven.

39. Wees dankbaar voor het oneindig kleine dat je hebt. Leer de zegeningen waarderen.

40. Die zegeningen zijn het zoetst die worden gewonnen met gebed en gedragen met dank.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (4)

41. Wanneer we een zegen verliezen, wordt er vaak onverwachts een andere voor in de plaats gegeven.

42. Het is een gezegend iets dat in elke tijd iemand de individualiteit en moed genoeg heeft gehad om voor zijn eigen overtuigingen te staan.

43. Een tevreden geest is de grootste zegen die een mens in deze wereld kan genieten.

44. Als we onze zegeningen zouden tellen in plaats van ons geld, zouden we allemaal rijk zijn.

45. God zal altijd zegenen wat je hebt gedaan voor Zijn koninkrijk en wat je hebt gegeven voor de dingen van de Heer en om anderen te helpen.

46. ​​Wat als u iemand een geschenk gaf en zij verzuimden u ervoor te bedanken - zou u hen dan waarschijnlijk nog een cadeau geven? Het leven is op dezelfde manier. Om meer van de zegeningen die het leven te bieden heeft aan te trekken, moet je echt waarderen wat je al hebt.

47. Elke dag voel ik als een zegen van God. En ik beschouw het als een nieuw begin. Ja, alles is mooi.

48. God zegende me met veel talent en goede genetica. Bovendien zegende hij me met een goede arbeidsethos en een drive om de beste te willen zijn.

49. Het leven is niet altijd gemakkelijk om te leven, maar de mogelijkheid om dit te doen is een onvoorstelbare zegen. Tijdens het leven zullen we worstelingen tegenkomen, waarvan er vele zullen leiden tot lijden en pijn.

50. Zegeningen verschijnen soms in onherkenbare vermommingen.

51. Voed het begin, laten we het begin voeden. Niet alle dingen zijn gezegend, maar de zaden van alle dingen zijn gezegend. De zegen zit in het zaad.

52. Gezegend zijn de harten die kunnen buigen; ze zullen nooit gebroken worden.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (5)

53. Het minste wat we kunnen doen, is tijd vrijmaken uit ons drukke leven om God te danken voor al zijn zegeningen.

54. Wanneer iemand dankbaar is voor de zegeningen in zijn leven, kiezen ze ervoor om meer positiviteit en overvloed aan te trekken.

55. Er is een zegen in alles wat ons overkomt.

56. Ongeacht de teleurstelling, God zegent ons nog steeds op andere verbazingwekkende manieren. Geef nooit op, blijf proberen. Zie je zegeningen, vind kracht en blijf in beweging. Je gaat weer overwinnen.

57. Als we gezegend zouden worden met een grote beloning, zoals roem of fortuin, dan is dat de vrucht van een zaadje dat in het verleden door ons is geplant.

58. Degenen die verwachten de zegeningen van vrijheid te oogsten, moeten, net als mensen, de vermoeienissen ondergaan om haar te ondersteunen.

59. Een vroege ochtendwandeling is een zegen voor de hele dag.

60. Niets boeit me meer dan ergens goed in te zijn. Het is zeer de moeite waard, en ik voel me dankbaar en gezegend, en ik beschouw het nooit als vanzelfsprekend.

61. Aan de andere kant is maandagochtend voor anderen een tijd om te bedanken voor de vele zegeningen die ze hebben.

62. Soms heb ik het gevoel dat ik echt gezegend ben om blind te zijn, omdat ik het waarschijnlijk geen minuut zou volhouden als ik dingen zou kunnen zien.

63. Ik beschouw dingen als zegeningen waarvan ik had kunnen profiteren, zelfs als ik ze niet had gebruikt. Een cadeau blijft een cadeau, ook als het ingepakt en ongeopend blijft.

64. Je weet nooit waar een zegen vandaan kan komen.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (6)

65. Zegeningen zijn vermomd als verlies en teleurstelling. Wijsheid en openbaring zijn vermomd als leegte en wanhoop. Poorten naar het paradijs zijn vermomd als onverharde wegen en doodlopende wegen.

66. Zegening moet voortkomen uit je eigen geest. Het is niet iets dat van buitenaf komt.

67. Soms beseffen we de zegeningen die we hebben pas als we ze niet meer hebben. Waardeer alle zegeningen in je leven, neem geen enkele als vanzelfsprekend aan.

68. Geniet van de zegeningen van het heden en kijk uit naar een betere toekomst.

69. Elke dag is een zegen.

70. We zijn gezegend om een ​​zegen te zijn en we zijn overwinnaars door de zegevierende woorden die we uit onze mond spreken.

71. Iedereen heeft problemen, maar iedereen heeft ook zegeningen in het leven.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (7)

72. Ik heb een gezegend leven gehad. Ik heb me teruggetrokken uit het proberen mijn lot te beheersen en ben teruggegaan naar het accepteren van wat het lot voor mij in petto heeft. Ik leef voor vandaag omdat ik niet weet wat er morgen zal gebeuren.

73. Maar gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen op hem is. Ze zullen zijn als een boom die aan het water is geplant en die zijn wortels uitstraalt naar de stroom. Het is niet bang als er hitte komt; zijn bladeren zijn altijd groen. Het heeft geen zorgen in een jaar van droogte en blijft altijd vrucht dragen.

74. Inspiratie is een mysterieuze zegening die optreedt wanneer de wielen soepel draaien.

75. Het is ons vermogen om te gebruiken wat Hij in ons heeft neergelegd dat ertoe doet, we zijn allemaal gezegend met verschillende capaciteiten. Er is iets in ons allemaal dat nuttig is voor de mensheid.

76. Gewoon zijn is een zegen. Gewoon leven is heilig.

77. Mijn leven is tot nu toe een geschenk geweest en ik ben gezegend boven mijn wildste verbeelding. En waar deze rit me ook brengt, daar ga ik heen.

77 citaten over zegeningen om anderen gezegende berichten te geven - Werk met Joshua (8)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 21/10/2023

Views: 6076

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.