Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (2023)

De Fajr-salah is het eerste van de vijf verplichte moslimgebeden van de dag.

Fajr Salah begint bij zonsopgang en eindigt bij zonsopgang. Zo kan tussen deze punten gebeden worden. Maar het is het beste om te bidden aan het begin van de tijd (d.w.z. net na het begin van de dageraad).

In wezen is wat er wordt gezegd in alle 5 verplichte moslimgebeden hetzelfde. Het enige verschil is het verschillende aantal rakats (eenheden) dat in elk gebed wordt uitgevoerd en of de eerste twee rakats van een gebed hoorbaar of stil in iemands hart worden gereciteerd

DeFAJR (ochtend)gebedbestaat uit 2 rakats, deDHUHR (vroege middag)Gebed enASR (laat in de middag)gebed enISHA (nacht)het gebed bestaat alle 4 uit rakats) en tot slot deMAGHRIB (zonsondergang) gebedbestaat uit 3 rakaats).

De eerste 2 rakats vanFAJR, MAGHRIBEnISHAgebeden worden luid gereciteerd en de resterende rakats van deze gebeden worden in stilte gereciteerd.

Maar alle 4 rakaats vanDHUHR en ASR-gebeden worden in stilte gereciteerd


Ik stel voor dat je dit uitprint en oefent met het vasthouden van de pagina's die reciteren wat er gereciteerd moet worden in hun respectievelijke lichaamsposities.

Door de bewegingen herhaaldelijk te doorlopen, leer je snel. Bekijk ook de video en de flashfilm, want die helpt je de houdingen en bewegingen te zien. Moge Allah het je gemakkelijk maken.


Opmerking-

Kleding/broeken voor mannen moeten boven de enkels vallen (in tegenstelling tot op de foto. Inshallah zullen er zo snel mogelijk betere diagrammen gemaakt worden).

Dameskleding moet een onderarm lager zijn dan haar huid (meet uw armlengte, van elleboog tot langste vinger, als dit bijvoorbeeld 45 cm is, vorm dan uw huid en) dus haar voeten zullen vrouwen zijnNIETverondersteld te bidden als ze menstrueren en bloeden na de bevalling.

Het onthouden van gebeden voor een vrouw die na de bevalling bloedt, is maximaal veertig (40) dagen. Als haar bloeding stopt voor de 40 dagen die ze moet halenghuslen begin te bidden.

Ook aan het einde van haar menstruatie moet ze makenghuslen begint haar gebeden.

Voor het gebed moet men de wassing uitvoeren

Hoe de wassing (Wudhu) uit te voeren

Vlak voor het gebed

De Sutrah tot stand brengen (een groot object ter hoogte van een zadel, net voorbij de plaats van neerknieling, waarbinnen niets mag passeren)

Plaats iets (ongeveer de hoogte van een zadel) net voorbij de plaats van neerknieling.Dingen die kunnen worden gebruikt zijn: een muur, bed, hoog kussen, hoge tas, hoge stok, boom, etc. Alles wat de weg tussen de persoon die bidt en iemand die "misschien" moet passeren, doorbreekt.Het is het beste om te bidden met je gezicht naar een muur, bed of een ander hoog object gericht, zodat er niet direct iemand langs hoeft te lopen.Let niet op iemand die verder gaat dan de soetrah.

De Profeet (SAW) zei:"Bid niet behalve in de richting van een soetrah, en laat niemand voor je passeren, maar als iemand doorgaat (probeert te passeren), vecht dan tegen hem, want hij heeft een metgezel (d.w.z. een Shaitan) bij zich." (Sahih - Al-Bukhari en Ahmad)

"Als hij (SAW) bad (in een open ruimte waar niets was om als soetrah te gebruiken) plantte hij een speer in de grond voor hem en bad ernaar toe met de mensen achter hem." (Sahih - Al-Bukhari en Muslim)

De Profeet (SAW) zei:"Als een van jullie iets voor hem plaatst, zoals de stok aan het uiteinde van een zadel, moet hij bidden en zich niet druk maken om iemand die er voorbij gaat." (Sahih - Moslim en Abu Dawood)
1
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (1)

Breng de Sutrah tot stand door iets (ongeveer de hoogte van een zadel) net buiten de plaats van neerknielen te plaatsen. Dingen die kunnen worden gebruikt zijn: een muur, stoel, bed, hoog kussen, hoge portemonnee, hoge stok, boom, etc

Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (2)

Ga dan staan ​​tegenover de Kabah in Mekka in Saoedi-Arabië (Qibla).
Je voeten moeten op schouderbreedte uit elkaar staan ​​en je voeten moeten recht wijzen.

Je ogen zouden moeten kijken naar de plek op de grond waar je later in het gebed je voorhoofd ter aarde zult werpen. Kijk niet naar de lucht!

2

Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (3)

Makenbedoelingwelk gebed u gaat verrichten (bijv. Fajr -ochtendgebed).
Opmerking!
Intentie moet in gedachten zijn, niet verbaal.
Dat wil zeggen dat men moet bedenken welk gebed men gaat verrichten.
3
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (4) Gezegde
"Allah is Akbar"
(Allah is Groot, of beter gezegd, het betekent dat Allah de Grootste is, aangezien Allah groter is dan alles wat bestaat)Breng beide handen omhoog (met de handpalmen naar de Kabah gericht) met de vingers uit elkaar (niet gespreid) ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de bovenkant van de oren.

4
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (5) Plaats de rechterhand op de achterkant van de linker handpalm, pols en onderarm

ofPak de linkerarm vast met de rechterhand

Plaats de hand op deborst

Terwijl je in deze positie bent en kijkt naar de plaats van neerknieling, bid je de volgende openingssmeekbede:


Subhana kallah huma wa bee hum deeka wa ta bara kusmuka wa ta allah jaduka wa la ilaha ghairuk

(U bent Verheerlijkt, Oh Allaah, en Geprezen; Uw Naam is Gezegend; Uwe Majesteit is Verheven, en niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve U)

A'oodhu Billaahi minash-shaitaanir-rajeem

(Ik zoek toevlucht bij Allah tegen satan de vervloekte)

Reciteer Surah Fatiha: reciteer één vers per keer

1 Bismillah hir rahman nir raheem In de naam van Allah, de meest weldadige, de meest barmhartige.
2 Alhamdu lillah rabbil a lameen Alle lof en dank gaat uit naar Allah, de Heer van de 'Alamin (mensheid, djinns en alles wat bestaat).
3 Ar rahman nir raheem De meest weldadige, de meest barmhartige.
4 Maliki Yawmid deen De enige eigenaar (en de enige regerende rechter) van de dag van vergelding (d.w.z. de dag van opstanding)
5 Iyyaka na'a budu wa-iyyaka nasta aeen U (Alleen) aanbidden wij, en U (Alleen) vragen wij om hulp (voor alles en nog wat).
6 Ihdinas sirataal mustaqeem Leid ons naar de Rechte Weg
7 Siratal latheena an a'amta alayhim ghayril maghdoobi alayhim walad daalleen De Weg van degenen aan wie U Uw Genade hebt geschonken, niet (de weg) van degenen die Uw Woede verdienden (zoals de Joden), noch van degenen die dwaalden (zoals de Christenen).

Na het reciteren van Surah Fatiha zegt men
Amien


Luister naar het geheelSoera Fatiha


Na het reciteren van Surah Fatiha zegt men
Amien

Reciteer vervolgens een andere soera uit de koran, zoals soera Ikhlas:
Reciteer één vers tegelijk

Bismillah hir rahman nir raheem In de naam van Allah, de meest weldadige, de meest barmhartige.
1 Qul Huwal lahu Ahad Zeg (O Mohammed (vrede zij met hem): Hij is Allah, (de) Ene.
2 Allahus-Samad Allah-us-Samad (De Zelfvoorzienende Meester, Wie alle wezens nodig hebben, Hij eet noch drinkt).
3 Lam yalid walam yolad Hij verwekt niet, noch werd Hij verwekt;
4 Wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad En er is niemand gelijk aan of vergelijkbaar met Hem.

Luister naar het geheelSoera Ikhlas

5
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (8) Na het beëindigen van de recitatie pauze voor een moment,
dan zeggen"Allah is Akbar"(Allah is goed)

steek beide handen omhoog(met de handpalmen naar Kabah gericht) met de vingers uit elkaar (niet gespreid) ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de bovenkant van de oren, ga naar raku. Positie hieronder

6
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (9) Hand
Plaats de handen stevig op de knieën alsof u ze vastpakt en spreid de vingers uit
Houd ellebogen weg van de zijkant en armen gestrekt.
Spreid de rug en maak hem waterpas (In Ruku moet je rug zo plat zijn dat als iemand er een glas water op zet, het water waarschijnlijk niet zal morsen.)
Laat het hoofd niet vallen en til het niet hoger op dan het niveau van de rug; houd het tussen de twee

In ruku reciteren:

"Subhana Rab-bi yal adheem"

"Subhana Rab-bi yal adheem"

"Subhana Rab-bi yal adheem"

("Glorie zij mijn Heer die de allergrootste is") (d.w.z. drie keer).

7
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (10) Strek vervolgens de rug van de ruku en zeg:
Sami Allah hu liman hamidah,

(Allah hoort degene die Hem prijst)

(Allah hoort degene die Hem prijst)

Ensteek beide handen omhoog(met de handpalmen naar Kabah gericht) met de vingers uit elkaar (niet gespreid) ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de bovenkant van de oren.
En recht je rug

8
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (11) In de staande positie moet u rechtop staan, zodat de gewrichten van uw lichaam weer op hun plaats komen. Zeg in deze staande positie het volgende
"Rabbana wa la kal-hamd"

(Onze Heer, [en] u zij alle lof)

9
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (12) Dan zeggen"Allah is Akbar"(Allah is Groot), afzonderlijke handen vanaf de zijkant gaan naar beneden voor sajdah zoals in onderstaande afbeelding
10
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (13)
Sajda

Deze positie wordt genoemdsujood of sadjdah.

Plaats je handen op de grond voor je knieën
Steun op de handpalmen, plaats de vingers bij elkaar en wijs ze naar de qiblah
Plaats de handpalmen ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de oren
Plaats neus en voorhoofd stevig op de grond
Zet de knieën en tenen stevig op de grond en richt de voorkant van de tenen naar de qiblah
Zet de hielen tegen elkaar en houd de voeten rechtop
Hef de onderarmen boven de grond en houd ze voldoende van de zijkant weg zodat iemand ook uw oksels van achteren kan zien
Strek de ruggengraat in sujuud

Eenmaal in deze positie, reciteer:

"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
("Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste" ) (drie keer).
11
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (14)

Hef vervolgens het hoofd op terwijl je zegt

"Allah is Akbar"("Allah is goed")

Neem dan de zittende houding aan

Terwijl je tussen de twee sadjdahs zit, plaats je linkervoet langs de grond en ga erop zitten, en houd de rechtervoet rechtop, met de punt van de tenen naar de qiblah of Je kunt ook iqaa (rusten op beide hielen, en alle tenen). Je moet ook zo ontspannen zijn dat elk bot in de juiste positie zit. Terwijl men in deze positie zou moeten zeggen:

Moge Allah ons vergeven en ons vergeven (O mijn Heer! Vergeef me, en heb medelijden met me)

Opmerking. de handen moeten dicht bij de knieën zijn en de vingers gespreid. men zou naar de plek moeten kijken waar men zal neerknielen.

12
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (15)

Volgende, zeggen

"Allah is Akbar"("Allah is goed")

voor de tweede keer neerbuigen.

Voer de sajdah op precies dezelfde manier uit als beschreven in de eerste sajdah


En nogmaals, terwijl je in Sajdah bent, zeg:

"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
("Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste") (drie keer)

13
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (16)

Hef vervolgens het hoofd op terwijl je zegt

"Allah is Akbar"("Allah is goed")

Neem dan de zittende houding aan

Plaats terwijl je zit je linkervoet langs de grond en ga erop zitten, en houd de rechtervoet rechtop, met de punt van de tenen naar de qiblah

of Je kunt ook iqaa (rusten op beide hielen en alle tenen) beoefenen.

Je moet ook zo ontspannen zijn dat elk bot in de juiste positie zit.
Dit besluit de Eerste Rakah

Sta vervolgens op voor de tweede rakah, terwijl je jezelf van de grond ondersteunt. Je kunt ook je vuist ballen, wat betekent dat je jezelf met je handen ondersteunt als je van de grond komt

Einde van de eerste Rakah
Begin van de tweede Rakah
2.1
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (17) Plaats de rechterhand op de achterkant van de linker handpalm, pols en onderarm

ofPak de linkerarm vast met de rechterhand

Plaats de handen op deborst

Terwijl je in deze positie bent en kijkt naar de plaats van neerknieling, reciteer je Surah Fatiha vers voor vers:

1 Bismillah hir rahman nir raheem In de naam van Allah, de meest weldadige, de meest barmhartige.
2 Alhamdu lillah rabbil a lameen Alle lof en dank gaat uit naar Allah, de Heer van de 'Alamin (mensheid, djinns en alles wat bestaat).
3 Ar rahman nir raheem . De meest weldadige, de meest barmhartige.
4 Maliki Yawmid deen De enige eigenaar (en de enige regerende rechter) van de dag van vergelding (d.w.z. de dag van opstanding)
5 Iyyaka na'a budu wa-iyyaka nasta aeen U (Alleen) aanbidden wij, en U (Alleen) vragen wij om hulp (voor alles en nog wat).
6 Ihdinas sirataal mustaqeem Leid ons naar de Rechte Weg
7 Siratal latheena an a'amta alayhim ghayril maghdoobi alayhim walad daalleen De Weg van degenen aan wie U Uw Genade hebt geschonken, niet (de weg) van degenen die Uw Woede verdienden (zoals de Joden), noch van degenen die dwaalden (zoals de Christenen).
Na het reciteren van Surah Fatiha zegt men
Amien

Luister naar het geheelSoera Fatiha


Reciteer vervolgens een andere soera uit de koran, zoalsSoera An-Nas,

Bismillah hir rahman nir raheem In de naam van Allah, de meest weldadige, de meest barmhartige
1 Qul a'uuthu bi rubbin-naas Zeg: "Ik zoek toevlucht bij (Allah) de Heer der mensheid,
2 Malikin-naas "De koning van de mensheid,
3 Ilahin-naas "De Ilah (God) van de mensheid,
4 minuten Sharril waswassil kha-naas "Van het kwaad van de fluistering (duivel die kwaad fluistert in de harten van mensen) die zich terugtrekt (van zijn fluisteren in iemands hart nadat men Allah gedenkt),
5 Allah is de bron van de vergoeding suduurin-naas "Wie fluistert in de borsten van de mensheid,
6 Minal djinn-nati wan-naas "Van djinns en mannen."

Luister naar het geheelSoera An-Nas

2.2
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (20) Na het beëindigen van de recitatie pauze voor een moment,
dan zeggen"Allah is Akbar"(Allah is goed)


steek beide handen omhoog(met de handpalmen naar Kabah gericht) met de vingers uit elkaar (niet gespreid) ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de bovenkant van de oren, ga naar raku. Positie hieronder

2.3
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (21) Hand Plaats de handen stevig op de knieën alsof u ze vastpakt, en spreid de vingers uit. Houd de ellebogen weg van de zijkant en de armen gestrekt. Spreid de rug en maak hem waterpas (In Ruku moet je rug zo plat zijn dat als iemand er een glas water op zet, het water waarschijnlijk niet zal morsen.) Laat het hoofd niet vallen of til het niet hoger op dan het niveau van de rug; houd het tussen de twee In ruku reciteren:

In ruku reciteren:

"Subhana Rab-bi yal adheem"

"Subhana Rab-bi yal adheem"

"Subhana Rab-bi yal adheem"

("Glorie zij mijn Heer die de allergrootste is") (d.w.z. drie keer).

2.4
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (22) Strek vervolgens de rug van de ruku en zeg:
Sami Allah hu liman hamidah,

(Allah hoort degene die Hem prijst)

en breng beide handen omhoog (met de handpalmen naar Kabah gericht) met de vingers uit elkaar (niet gespreid) ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de bovenkant van de oren. En recht je rug

2.5
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (23) In de staande positie moet u rechtop staan, zodat de gewrichten van uw lichaam weer op hun plaats komen. Zeg in deze staande positie het volgende
"Rabbana wa la kal-hamd"

(Onze Heer, [en] u zij alle lof)

2.6
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (24) Dan zeggen"Allah is Akbar"(Allah is Groot), afzonderlijke handen vanaf de zijkant gaan naar beneden voor sajdah zoals in onderstaande afbeelding
2.7
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (25) Deze positie wordt sujood of sajdah genoemd.
Plaats je handen op de grond voor je knieën
Steun op de handpalmen, plaats de vingers bij elkaar en wijs ze naar de qiblah
Plaats de handpalmen ter hoogte van de schouders of ter hoogte van de oren
Plaats neus en voorhoofd stevig op de grond
Zet de knieën en tenen stevig op de grond en richt de voorkant van de tenen naar de qiblah
Zet de hielen tegen elkaar en houd de voeten rechtop
Hef de onderarmen boven de grond en houd ze voldoende van de zijkant weg zodat iemand ook uw oksels van achteren kan zien
Strek de ruggengraat in sujuud

Eenmaal in deze positie, reciteer:

"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
("Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste" )(drie keer).
2.8
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (26)
Hef vervolgens het hoofd op vanuit de neerknieling terwijl je zegt:

"Allah is Akbar"
("Allah is goed")

Neem dan de zittende houding aan

Terwijl je tussen de twee sadjdahs zit, plaats je linkervoet langs de grond en ga erop zitten, en houd de rechtervoet rechtop, met de punt van de tenen naar de qiblah of Je kunt ook iqaa (rusten op beide hielen, en alle tenen). Je moet ook zo ontspannen zijn dat elk bot in de juiste positie zit.

Terwijl men in deze positie zou moeten zeggen:

Moge Allah ons vergeven en ons vergeven ("O mijn Heer, vergeef me")


Opmerking. de handen moeten dicht bij de knieën zijn en de vingers gespreid. men zou naar de plek moeten kijken waar men zal neerknielen.

2.9
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (27)
Sajda
Volgende, zeggen

"Allah is Akbar"

(Allah is goed)

Voor de tweede keer knielen.
Voer de sajdah op precies dezelfde manier uit als beschreven in de eerste sajdah

En nogmaals, terwijl je in Sajdah bent, zeg:

"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
"Subhana rubbiyal a'ala"
("Glorie zij mijn Heer, de Allerhoogste" )(drie keer).
2.10
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (28)

Hef vervolgens het hoofd op terwijl je zegt

"Allah is Akbar"

("Allah is goed")

Neem dan de zittende houding aan

Je linkerbillen moeten op de grond liggen. Je linkerbeen moet gebogen zijn. De buitenkant van het linker dijbeen moet ook op de grond liggen en de binnenkant van je linker scheenbeen en voet moeten onder de voorkant van je rechter scheenbeen uitsteken (scheenbeengebied).
Ook kan de rechtervoet rechtop worden gezet met de tenen naar de qiblah gericht of op de grond worden gezet.

In deze positie leunt u zwaar op de linkerhand (maar zorg ervoor dat uw linkerhand op uw dij/knie wordt geplaatst en niet op de grond).

Plaats de rechterhandpalm op de rechterdij/knie en de linkerhandpalm op de linkerdij/knie,
en plaats het uiteinde van de rechterelleboog op de rechterdij.
Spreid de linkerhandpalm op de linkerknie,
klem alle vingers van de rechterhand op elkaar, wijs de vinger naast (wijsvinger) naar de duim in de richting van qiblah en richt het zicht erop.

Ook bij het wijzen met deRECHTERHAND WIJSVINGER, u kunt de duim op de middelvinger plaatsen

Ofje kunt een cirkel maken met de twee vingers Verplaats deRECHTERHAND WIJSVINGERzoals je ermee smeekt van het begin tot het einde van detashahud

tashahud

“At-tahiyyaatu lillaahi was-salawaatu wat-tayyibaatu; As-salaamu alaika ayyuhan-Nabiyyu wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh; As-salaamu alainaa wa alaa ibaadillahis-saliheen. (Alle groeten, gebeden en zuivere woorden zijn aan Allah, vrede en zegeningen van Allah zij met u, o Profeet, en ook de genade van Allah en zijn zegeningen. Vrede zij met ons, en met de rechtschapen dienaren van Allah)
Ash-hadu alla ilaha illallah, wa ash-hadu anna Mohammedaans abduhu wa Rasooluh. (Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Boodschapper is).


Reciteer dan As-Salaah alaa An-Nabi (gebeden sturen naar de Profeet):

"Allaahumma salli ala Muhammadin wa ala aali Muhammadin, kamaa sallaita ala Ibrahim wa ala aali Ibraahiem wa aala hameedum -Majeed.


(Oh Allah, zend gebeden over Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U gebeden zond over Abraham en de familie van Abraham; voorwaar, U bent het waard om geprezen te worden, vol van Glorie.)

"Allah, zegen Mohammed, wa ala Mohammed, en zegen Ibrahim, wa ala Ibrahim, de moeder van Hameedum -Majeed.


(Oh Allah, zend zegeningen over Mohammed en de familie van Mohammed zoals U zegeningen zond over Abraham en de familie van Abraham; voorwaar, U bent het waard om geprezen te worden, vol van Glorie.)


Spreek hierna een kort gebed uit

De profeet Mohammed (sallallaahu 'alayhi wa sallam) gebruikte verschillende smeekbeden in zijn gebed, smeekbeden met verschillende smeekbeden op verschillende tijdstippen; hij onderschreef ook andere smeekbeden en 'beval de aanbidder om daaruit te kiezen wat hij wenst'.

Hier zijn er twee

1."Allah Humma Inni A'uudhu beka min Adhaabi Jahanam wa min adhaabil qabar wa min fitnatil mahyaa wa mamaat, wa min sharra fitnatil Masih Ad-Dajjal"(van Muslim, Abu `Awanah, Nasa'i & Ibn al-Jarood in al-Muntaqa (27). Het wordt gegeven in Irwa' (350). . (O Allah! Ik zoek echt toevlucht bij U] tegen de bestraffing van het Hellevuur, en tegen de bestraffing van het graf, en tegen de beproevingen van leven en sterven, en tegen de kwade [beproevingen] van de Valse Christus. )
2."Allah humma innee Auzubika min azabil qabri wa Auzubika min fitna tid daj-jali, wa Auzubika min fitna til mahya wal mamat. Allah humma inee Auzubika minal Ma'thami wal maghrami". ( O Allaah! voorwaar, ik zoek toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf, en ik zoek toevlucht bij U tegen de beproevingen van de Valse Christus, en ik zoek toevlucht bij U tegen de beproevingen van leven en sterven. O Allaah! waarlijk, ik zoek toevlucht bij U tegen zonde en last) (Van Bukhari en Muslim).
(Einde van Tashahud.)

U kunt nu uw rechterwijsvinger laten zakken en uw vingers op uw linkerdij/knie spreiden.

2.11
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (29)

Na het zeggen van de bovengenoemde gebeden, het gezicht naar rechts draaiend. Dit volgende gebed wordt opgezegd:

"Assalamu Alaikum wa Rahmatullah"

Vrede en genade van Allah zij met u).

2.12
Moslimgebedsgids voor fajr salah (namaz, gebed) (30)

Dan het gezicht naar links draaiend, wordt het bovenstaande gebed opnieuw gezegd:

"Assalamu Alaikum wa Rahmatullah"

Vrede en genade van Allah zij met u).

Dit voltooit het ochtend-fadjr-gebed
  • 1 ochtendgebed (Fajr).
  • 2 uur 's middags (Dhuhr-gebed
  • 3 Middag (Asr) Gebed
  • 4 Avondgebed (Maghrib).
  • 5 Nacht (Isha) gebed

Voor degenen die niet weten hoe ze moeten bidden, gebruik alsjeblieft degebedsgidsen voor beginnersvoordat u naar deze handleidingen gaat

copyright@muslimconverts.com
U mag deze alleen voor persoonlijk gebruik uitprinten. Verander of verander het niet.
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 10/11/2023

Views: 5912

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.