Wat zegt de Bijbel over een ontrouwe echtgenoot - BibleTalkClub.net (2023)

Hoe ga je geestelijk om met een vreemdgaande echtgenoot

#68: Wat zegt de Bijbel over scheiding na seksueel verraad?

Geestelijk omgaan met een vreemdgaande echtgenoot

 • 1 Laat jezelf voelen welke emoties er ook opkomen.
 • 2 Wend je tot God voor troost.
 • 3 Vraag je man om uit te leggen wat er is gebeurd.
 • 4 Praat met je man over waarom hij vreemdging.
 • 5 Geef jezelf niet de schuld van wat er is gebeurd.
 • 6 Praat met iemand die je vertrouwt over hoe je je voelt.

  Moeten christenen overspel vergeven

  Hoe vergeef ik mijn man dat hij een affaire heeft?

  Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van een vrouw wiens man haar heeft bedrogen. Het is zeker niet zo dat alleen mannen hun vrouw bedriegen. Vrouwen bedriegen ook. Wellicht komt er nog een tweede artikel vanuit het perspectief van de bedrogen man. Maar voor nu bekijken we de kwestie vanuit het perspectief van de vrouw, wiens man zijn gelofte heeft gebroken. Ik veronderstel dat ik eerst vanuit dit perspectief schrijf, omdat het als man alleen maar eerlijk lijkt om eerst de kritische blik en de behoefte aan vergeving te doorstaan.

  Ik veronderstel dat elke getrouwde man vergeving nodig heeft. Dat is tenminste wat St. Matthew zou zeggen als hij dit artikel zou schrijven. Hij vermengt zijn woorden niet: ik zeg je dat iedereen die met wellustige bedoelingen naar een vrouw kijkt, in zijn hart al overspel met haar heeft gepleegd.

  De waarheid is dat er geen getrouwde man op deze aarde is die geen wellustige gedachte heeft gehad aan iemand anders dan zijn vrouw. Dus volgens Matthew is elke vrouw het slachtoffer van overspel.

  Vergeving In De Bijbel

  Vergeving is het wegvegen, kwijtschelden of kwijtschelden van een schuld.

  Volgens de Bijbelverzen over vergeving, als we vergeven, betekent dit dat we afzien van de pijn die we hebben opgelopen veroorzaakt door iemand enbegin de relatie opnieuw.

  Vergeving wordt niet verleend omdat de persoon het verdient, maar het is een daad van barmhartigheid en gratie die eronder valtLiefde.

  De mens is van nature zondig. De eerste mensen Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God, vlak voor hem in de tuin van Eden. Sindsdien zondigen mensen.

  Volgens Romeinen 3:23, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dit vers vertelt ons dat een mens als zondaar wordt geboren. In huwelijken zullen paren tegen elkaar zondigen.

  Wat voor misdaden begaan mensen in huwelijken? Onder andere overspel, dronkenschap, lust. Zijn deze zonden te vergeven?

  InEfeziërs 4:32, zegt de Bijbel vriendelijk voor elkaar te zijn, tederhartig, elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeven heeft.

  Vanuit die tekst over vergeving gebruikt de Bijbel Christus gewoon als een referentie in barmhartigheid. In het huwelijk moeten we ernaar streven goedhartig te zijn voor partners die ons onrecht hebben aangedaan. We zoudenfocus op het vergeven van hun fouten.

  Bovendien maakt vergeving in het huwelijk Gods tussenkomst mogelijk om het probleem op te lossen. Het voorkomt de wraakzucht van paren, zoals goed wordt bepaald in Romeinen 12:19-21.

  Geliefden, wreek uzelf nooit, maar laat het over aan de toorn van God, want er staat geschreven: Aan mij is de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer.

  Lees ook:Bijbelvers tegen crematie

  Trouw aan onze beloften

  Lauri Anne Reinhart, directeur van de vormingsleiding voor leken, het rooms-katholieke bisdom Reno

  Wij geloven dat alle zonden vergeven kunnen worden door God al onze zonden. Maar heeft de persoon die ontrouw heeft gepleegd zich bekeerd van zijn gedrag en zich ertoe verbonden het niet te herhalen? Of komt hun vragen om vergeving van God met voorwaarden? Ik zal veranderen als Zelfgenoegzaamheid ook verkeerd is: Godheeftmij te vergeven

  Een ander woord voor ontrouw is overspel. Overspel is het tegenovergestelde van morele goedheid en het is zo belangrijk dat het het zesde van de Tien Geboden is. Overspel schaadt iemands relatie met God en ook met de persoon aan wie je beloofd hebt trouw te zijn.

  Moreel gedrag is een manier waarop we getuigen van de God waarin we geloven. Trouw aan een ander weerspiegelt ons geloof dat God trouw is aan ons. Jezus belooft altijd bij ons te zijn en hij zal trouw zijn aan zijn belofte. Als gelovigen streven we ernaar trouw te zijn aan de onze.

  Hoe vergeef je een ontrouwe echtgenoot?

  Wat zegt de Bijbel over een ontrouwe echtgenoot - BibleTalkClub.net (1)

  Vergevenjezelf voor alles wat je bentdoen om je goed te voelen. Vergeef jezelf dat je het niet wist en dat je niet de vragen stelde die tegen je opkwamen als iets niet goed voelde. En laat elke schaamte los voor het weggaan, voor het blijven, voor alle gevoelens die je voelde voor de affaire, tijdens of daarna.

  Aanbevolen lectuur:Bijbelcrematie versus begrafenis

  Elke relatie moet op liefde zijn gebouwd

  Liefde is de kern van elke serieuze relatie

  Als je niet van iemand houdt, begrijp je niet hoe ze zich voelen

  Vreemdgaan schendt het vertrouwen en vernietigt het fundament van liefde

  Denk altijd aan Gods gebod van liefde

  heb je naaste lief als jezelf

  Elke keer dat je zin hebt om vals te spelen, stel jezelf dan deze vragen.

  Zal ik blij zijn als mijn vrouw of man me bedriegt?

  Liefde is geduldig en verdraagt ​​alle dingen.

  Evenzo is valsspelen oneervol en kan het uw reputatie ernstig aantasten

  Want er is niets verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets verborgen dat niet bekend zal worden of naar buiten gebracht zal worden.

  Kan de onvergeeflijke zonde worden vergeven

  A: Er worden veel zonden verteld in de Hebreeuwse Bijbel maargeen enkele wordt ooit onvergeeflijke zonde genoemd. In het boek Mattheüs lezen we: Daarom zeg ik u: elke zonde en godslastering zal de mensen worden vergeven, maar lastering tegen de Geest zal niet worden vergeven.

  Controleer ook:Wat zegt de Bijbel over depressie

  Jezus stond echtscheiding specifiek toe wegens ontrouw

  Mattheüs 19:9 En ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot, behalve om hoererij, en een ander trouwt, pleegt overspel.

  Merk op dat Jezus niet zegt dat dit het enige isreden voor echtscheiding. Andere redenen voor echtscheiding vinden we in de Schrift. Voor een korte video-uitleg van 7 minuten door ds. Dr. David Instone-Brewer uit Cambridge, ziedit.

  Wat zegt de Bijbel over het vergeven van ontrouw

  Hoe om te gaan met een bedriegende echtgenoot Bijbels

  Wat zegt de bijbel over ontrouw? Wanneer vergeeft God je je zonden, als je om vergeving vraagt ​​maar je blijft hetzelfde doen, wordt je niet vergeven, toch? Wat als je denkt dat wat je doet goed voor je is? Wat als iemand op weg is naar gerechtigheid maar er nog niet is en ze worden gedood, ze zijn niet op het pad van gerechtigheid, maar zullen ze naar de hemel gaan?

  Misschien vind je het leuk:Liefde gedefinieerd in de Bijbel

  Faith Forum: is ontrouw een onvergeeflijke zonde

  Ontrouw is ontrouw aan een echtgenoot of seksuele partner, en het kan ook ongeloof in een religie zijn. Sommigen zeggen dat deze schending van het seksuele exclusiviteitscontract de wortel van alle zonden is.

  Gij zult niet overspel plegen is een van de tien geboden. Thomas Chalmers, een leider van de Church of Scotland, beschreef het als een angstaanjagende blindheid van de ziel. Sommigen beweren dat hoewel seks voor het huwelijk destructief kan zijn, het geen ontrouw is. Anderen zijn het daar niet mee eens.

  De Zweedse theoloog Emanuel Swedenborg wees erop dat ontrouw voornamelijk afkomstig is van geleerden. Sommigen geven aan dat hoewel ontrouw huwelijken en levens kan vernietigen en psychologische schade kan veroorzaken, God het uiteindelijk uit iemands dossier kan wissen.

  Ontrouw is geen zonde, volgens de meerderheid van de godvrezende overspelers, volgens een onderzoek van Victoria Milan, dat zichzelf omschrijft als een datingsite voor getrouwde en gehechte mensen die een affaire willen en beweert wereldwijd meer dan vijf miljoen gebruikers te hebben .

  Volgens dit onderzoek is 77,5 procent van de ondervraagde mensen het erover eens dat het leven te kort is, en beschouwen ze ontrouw niet als een onvergeeflijke zonde, en vaker wel dan niet, zelfs als het het risico waard is. Het gaat verder met te zeggen dat religie en zaken meer op elkaar lijken dan mensen denken: ze bieden allebei vervulling, voldoening en een doel in het leven.

  Religieuze ontrouw, zoals het afwijzen, twijfelen aan of het ontbreken van een religie, kan op bepaalde plaatsen ook gevolgen hebben.

  Dit is wat ze te zeggen hebben:

  Hoe ga je om met een vreemdgaande echtgenoot in de Bijbel

  Geestelijk omgaan met een vreemdgaande echtgenoot

 • 1 Laat jezelf voelen welke emoties er ook opkomen.
 • 2 Wend je tot God voor troost.
 • 3 Vraag je man om uit te leggen wat er is gebeurd.
 • 4 Praat met je man over waarom hij vreemdging.
 • 5 Geef jezelf niet de schuld van wat er is gebeurd.
 • 6 Praat met iemand die je vertrouwt over hoe je je voelt.

  Lees ook:Wat de Bijbel zegt over eenzaamheid

  Jezus vergeeft alle zonde

  Steve Bond, co-lead pastor, Summit Christian Church, Sparks

  De Bijbel leert dat het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis alle zonde bedekt, inclusief ontrouw. het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dit betekent dat elke zonde die we begaan, inclusief ontrouw, vergeven kan worden als we met een berouwvol hart tot Jezus komen.

  Jezus was zonder zonde. Door zijn perfecte leven kon hij zich voor ons opofferen. Volgens de Bijbel is het loon van de zonde de dood. Dus, afgezien van het vergoten bloed van Jezus, staan ​​we allemaal onder een doodvonnis omdat we allemaal zondaars zijn. Maar als we dit eenmaal erkennen en een beroep doen op Jezus, worden al onze zonden vergeven.

  Gods vergeving stelt ons echter niet vrij van de aardse gevolgen van onze daden. Seksuele zonde maakt vaak diepere littekens dan andere vormen van zonde. Dientengevolge is er vaak meer van Gods genade en tijd nodig voor volledige genezing.

  Hoe moeten deze twee vrouwen omgaan met de zonden van hun man?

  Wat zegt de Bijbel over een ontrouwe echtgenoot - BibleTalkClub.net (2)

  Zoals ik net zei, begaat Martha's echtgenoot door naar stripclubs te gaan beslist de zonde van hoererij door op zijn minst virtuele of fysieke seksuele relaties aan te gaan met strippers.

  De echtgenoot van Soul Fruit Sisters zorgt ervoor dat hij in seksuele zonde vervalt, wat op zichzelf al een zonde is.

  In het geval van Martha's echtgenoot, wat een duidelijk geval van seksuele zonde is, zou het niet ongepast voor haar zijn om dit aan haar kerkoudsten te melden als haar man kerklid was. Maar mijn redenering hiervoor is niet gebaseerd op Mattheüs 18 waarop Soul Fruit Sister zinspeelde.

  Laten we eerst kijken naar Mattheüs 18:15-17:

  15 En als uw broer tegen u overtreedt, ga dan en vertel hem zijn fout tussen u en hem alleen: als hij u hoort, heeft u uw broer gewonnen. 16 Maar als hij u niet wil horen, neem dan een of twee met u mee meer, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vast komt te staan.17 En als hij nalaat naar hen te luisteren, vertel het dan aan de kerk; man en een tollenaar.

  Sommige christenen hebben Mattheüs 18:15-17 verkeerd geïnterpreteerd, zodat we naar onze kerkoudsten kunnen gaan wanneer iemand in de kerk ons ​​ook maar het geringste aandoet. Als ze hun fout tegenover ons niet onder vier ogen willen toegeven, kunnen we naar de kerkoudsten rennen en ze uitschelden. Maar dit is helemaal niet wat Christus zegt als we naar het geheel van het nieuwtestamentische getuigenis kijken.

  Als christenen moeten we twee principes met elkaar in evenwicht brengen.

  Lees ook:Wat zegt Billy Graham over crematie

  Wat zegt de Bijbel over vreemdgaan en echtscheiding?

  In de King James Version van de Bijbel luidt de tekst:Maar Ik zeg u, dat een ieder, die zijn vrouw zal verstoten, zal redden.om de oorzaak van hoererij, veroorzaakt dat zij overspel pleegt: En. wie haar die gescheiden is trouwt, pleegt overspel.

  Bijbelverzen over ontrouw

  Ze loert zeker als een rover,en vermeerdert de trouwelozen onder de mensen.

  Als een persoon ontrouw handelt en onopzettelijk zondigt tegen de heilige dingen van de Heer, dan moet hij zijn schuldoffer aan de Heer brengen: een ram zonder enig gebrek uit de kudde, volgens uw waardering in zilver per sikkel, in termen van de sikkel van het heiligdom , voor een schuldoffer.

  Toen zei Hij: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen, Ik zal zien wat hun einde zal zijn Want zij zijn een verdorven generatie, Zonen in wie geen trouw is.

  Maar de zonen van Israël handelden ontrouw met betrekking tot de dingen die onder de ban waren, want Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam van Juda, nam een ​​deel van de dingen die onder de ban waren. de toorn van de Heer ontstak tegen de zonen van Israël.

  Zo zegt de hele gemeente van de Heer: Wat is dit voor een ontrouwe daad die u tegen de God van Israël hebt gepleegd, door u vandaag af te keren van het volgen van de Heer, door voor uzelf een altaar te bouwen, om vandaag tegen de Heer in opstand te komen?

  Zeker, zoals een vrouw trouweloos weggaat van haar minnaar,zo handelt u trouweloos tegen Mij, huis van Israël, spreekt de Heer.

  Maar net als Adam hebben ze het verbond overtreden. Daar hebben ze trouweloos tegen Mij gehandeld.

  Misschien vind je het leuk:Wat zegt de Bijbel over crematie

  Vergeving en een niet-bestaande zonde

  Bradley S. Corbin, Bahai-geloofsleraar

  Ontrouw heeft twee betekenissen: de ene is ontrouw aan een echtgenoot of seksuele partner, de andere ongeloof in een religie.

  Het Bahai-geloof veroordeelt ontrouw in het huwelijk, maar deze zonde kan worden vergeven. Mocht iemand gekweld worden door een zonde, dan betaamt hij zich daarvan te bekeren en terug te keren naar zijn Heer. Hij schenkt waarlijk vergiffenis aan wie Hij wil, en niemand mag in twijfel trekken wat Hem behaagt te bevelen. Hij is in waarheid de Immervergevende, de Almachtige, de Algeprezene.

  Alle religieuze leringen uit het verleden hebben de menselijke wereld in twee delen verdeeld: mensen van het Boek van God, of de pure boom en de andere mensen van ontrouw en dwaling, of de kwade boom. Bahá'u'lláh verwijderde deze verdeeldheid door de eenheid van de wereld der mensheid te verkondigen. Dit principe is gespecialiseerd in Zijn leringen. Dit principe verwijdert ontrouw in religie en daarom is er geen zonde die vergeven kan worden.

  Gevaren van ontrouw in het huwelijk

  Echtscheiding, hertrouwen en overspel | Wat zegt de Bijbel?

  Volgens de bijbelse leer was het Gods bedoeling dat seks zou worden ervaren binnen een toegewijde huwelijkse relatie om seks te scheiden van die setting, om het gebruik ervan te bederven en het plezier ervan hardvochtig te beperken. Toen God Adam en Eva samenbracht in het huwelijk, schiep Hij de relatie van één vlees.Genesis 2:24vertelt ons dat een man zijn gezin moet verlaten, zich bij zijn vrouw moet voegen en één vlees met haar moet worden. Dit idee wordt door het Nieuwe Testament gedragen en we zien het ook in de woorden van JezusMattheüs 19:5En . Paul gaat dieper in op het idee van één vlees in1 Korintiërs 6:1220. Hij zegt dat wanneer een man seks heeft met een prostituee, ze één lichaam zijn geworden. Het is duidelijk dat er iets speciaals is aan de seksuele relatie, het is niet alleen een biologische functie.

  Het Nieuwe Testament vereist van gelovigen dat ze de fysieke en spirituele begeerte naar mensen en valse goden ontkennen en zich gedragen op een hoog moreel en spiritueel niveau. Seksuele activiteit moet worden beperkt tot de huwelijksrelatie, en als een getrouwde man of vrouw geslachtsgemeenschap heeft met iemand anders dan de echtgenoot, heeft die persoon overspel gepleegd. Om voor de christen het meest bevredigend te zijn, moet seksuele activiteit de waarden van zelfopofferende liefde en de eenheid van persoonlijkheid weerspiegelen waaraan de christelijkeverzoeningtot God brengt door het verzoenende werk van Jezus het gelovige paar.

  Controleer ook:Wat is een Omer in de Bijbel

  De apostel Paulus stond echtscheiding voor verlating toe

  1 Korintiërs 7:14-15

  Want de ongelovige echtgenoot is geheiligd door zijn vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar gelovige echtgenoot, want anders zouden uw kinderen onrein zijn, maar zoals het nu is, zijn ze heilig. Maar als de ongelovige vertrekt, laat het zo zijn. De broeder of de zuster is in dergelijke omstandigheden niet gebonden. God heeft ons geroepen om in vrede te leven.

  Bijbelverzen over het vergeven van je partner

  Als je dit artikel aan het lezen bent, vind je het misschien moeilijk om je partner of die ene speciale persoon in je leven te vergeven.

  In dit artikel

  Het is zelfs mogelijk dat je het om de een of andere reden moeilijk vindt om jezelf te vergeven, dus zoek je bijbelverzen over vergeving.

  Dus, wat zegt de bijbel over vergeving in het huwelijk?

  Voordat we het hebben over bijbelverzen over vergeving, laten we eerst proberen te begrijpen wat de bijbel zegt over het huwelijk en wat de bijbel zegt over relaties.

  Het huwelijk wordt in de bijbel een onverbrekelijke relatie genoemd, behalve op de hoogste grondenMattheüs 19:9.

  De relatie is vruchtbaarGenesis 1:28.

  Dus, volgens de Bijbelverzen over het huwelijk, is het huwelijk een toegewijde en aanvullende eenwording tussen een man en een vrouw.

  In deze verbintenis worden de twee fysiek één, gedurende het hele leven, volgens de bijbelverzen over het huwelijk en de bijbelverzen voor gehuwde paren.

  Aanbevolen lectuur:Waar spreekt de Bijbel over de duivel

  Wat zegt de Bijbel over ontrouw

  De Bijbel leert dat het bloed dat Jezus vergoot aan het kruis alle zonde bedekt, inclusief ontrouw.het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dit betekent dat elke zonde die we begaan, inclusief ontrouw, vergeven kan worden als we met een berouwvol hart tot Jezus komen.

  Geschriften voor als uw partner ontrouw is geweest

  Wat zegt de Bijbel over een ontrouwe echtgenoot - BibleTalkClub.net (3)

  Worstel je met ontrouw? Deze geschriften zullen iedereen helpen die te maken heeft met een ontrouwe partner.

  Toen je deze relatie aanging, had je nooit gedacht dat je hier op een dag in stukken zou zitten. Je kwam met open armen in de relatie, in de hoop datje hebt je gevondenzielsverwanten nu twijfel je aan de hele relatie en vraag je aan God waarom. Hoewel het nu misschien niet zo lijkt, zul je op een dag terugkijken op deze tijd en dankbaar zijn voor de lessen die je hebt geleerd. Op een dag zul je terugkijken op de ontrouw en kracht vinden in de tumultueuze tijd. Maar aangezien je in het nu leeft, heb je aanmoediging en kracht nodig om je naar hogere gronden te leiden. Je zult merken dat hoop in de Schriften anderen het pad voor jou hebben bewandeld en kunnen bevestigen dat het leven doorgaat. Als je je alleen en verraden voelt, wend je dan tot deze krachtige woorden voor begeleiding en eenzaamheid. Weet altijd dat uw geloof dient als uw platform en dat het nooit zal afbrokkelen omdat uw God een ontzagwekkende God is.

  Misschien vind je het leuk:Vluchtelingen Bijbelverzen

 • Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jonah Leffler

  Last Updated: 06/09/2023

  Views: 5726

  Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jonah Leffler

  Birthday: 1997-10-27

  Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

  Phone: +2611128251586

  Job: Mining Supervisor

  Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

  Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.